ปรอยฝนม้วนกลมทอดยาวเสียบเข้ามาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา...อากาศที่นี้จึงเย็นสบาย... umi ...จึงสวมใส่เสื้อคลุมอีกตัว...

เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น...สบาย ๆ ฮา ๆ เอิก ๆ...ฟังข่าวช่วงเช้าทราบว่าพายุชื่อ ทุเรียน  เข้าที่ฟิลิปปินส์  มีคนตายมากกว่า 400 คน  และที่เวียดนามก็ตายเยอะ...

สะท้อนภาพความรุนแรงของธรรมชาติที่มีต่อคนได้เป็นอย่างดีนะครับ...ในปัจจุบันนี้ภัยของคนมาจากหลายทิศทาง...ถ้าประมาทก็พบเจอได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะภัยจากคนด้วยกันนี้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาก...

อาจเป็นเพราะคนห่างจากศีลธรรมมากขึ้น...จิตใจจึงแข็งกระด้าง

แล้วมองเห็นคนด้วยกันไม่แตกต่างจากสัตว์ทั่วไป...จึงเกิดกรณีต่าง ๆที่เป็นบ่อนทำลายชีวิตของกันและกัน...ดังปรากฎเป็นข่าวของความรุนแรงไม่เว้นแต่ละวัน...

ซึ่งเราจะไม่เสพย์ข่าวเหล่านี้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก...หรือมันแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันไปแล้ว...

แต่สิ่งที่ทำให้เราสบายใจได้ก็มีเพียงเรารักษาสภาพจิตใจของตนเองให้เกิดการทำดี...ละเว้นสิ่งชั่ว...และหมั่นทำจิตใจตนให้ขาวสะอาดผ่องใสอยู่เสมอนั่นเอง...