วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  07.45 น.  จัดตู้เก็บเทป วีดีทัศน์ โดยการนำเทปวีดีทัศน์มาตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นข้อมูลชนิดใด จากนั้นตรวจเช็คเวลาที่อยู่ในเทปว่าแต่ละเรื่องนั้นมีอยู่กี่นาที  และนำเทปทั้งหมดไปจัดหมวดหมู่  พอตอนบ่ายก็จัดอุปกรณ์ในห้อง Studio เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนอัดรายการในวันพรุ่งนี้

 

                                                                                                30/11/49