วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ 07.30 น.   วันนี้พี่เรียกประชุมเรื่องที่จะให้งานพวกเราไปทำ  คือ  จะให้พวกเรานักศึกษาฝึกงาน  3 คน  ไปสัมภาษณ์พนักงานของ  กฟผ. เรื่อง  ท่านมีวิธีช่วยะหยัดพลังงานเพื่อในหลวงฯอย่างไร  เพื่อนำไปออกรายการ  E-GAT  TV เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม  ว่าจะให้พวกเราไปสัมภาษณ์โดยจะมีช่างกล้องตามพวกเราไป 1 คน  และให้เราเดินหาคนที่เป็นพนักงาน  กฟผ.  ใครก็ได้  ให้สัมภาษณ์ว่ามีวิธีการประหยัดพลังงานอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวัน  และจดชื่อและสังกัดของคนที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนำไปขึ้นเวลาที่เอาภาพไปออกรายการ

                                                                                                24/11/49