วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  07.30 น. เริ่มจากการช่วยพี่จัดฉากในห้อง  Studio  เพื่ออัดรายการ  E-GAT  TV  โดยการจัดให้ฉากด้านหลังเป็นเหมือนห้องหนังสือ  เก้าอี้โซฟายาว 1 ตัวและเก้าอี้ตัวสั้นอีก 1 ตัว  สำหรับพิธีกรและแขกรับเชิญทั้งหมด  2  คน  มีโต๊ะไว้วางแก้วกาแฟอีก  1 ตัว พอเริ่มอัดรายการข้าพเจ้าก็มีหน้าที่จับเวลา  วันนี้รายการทั้งหมด  20  นาที  พอผ่านไป  10  นาที่  ก็จะเขียนเวลาที่เหลือให้พิธีกรทราบว่าเหลือกอีก  10  นาที  5นาทีและบอกหมดเวลาเมื่อเวลาหมด

                                                                                                22/11/49