สิริน 18

สิริน
                   

                           วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  07.35 น.    วันนี้เอาเทปเก่ามาดูและเขียนเรื่องกำกับ

            วิธีการทำ

                           
  1. นำเทปที่ต้องการเช็คใส่ลงในเครื่อง   VIDEOCASSETTE   RECORDER                      
  2. กดปุ่ม  REW  เพื่อให้กลับไปที่หัวม้วน จากนั้นกด  Play 
  3. สังเกต  Time C   ที่อยู่บริเวณด้านล่างของจอภาพ  จะบอกเวลาเป็น  ชั่วโมง/นาที/วินาที  เช่น  00:00:05  แปลว่า   0  ชั่วโมง  0  นาที่  5  วินาที

                                จากนั้นก็ดูภาพในเทปว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร  แล้วเราก็จดบันทึกไว้ เพื่อนำไปพิมพ์ลงในตารางอีกทีหนึ่ง  เริ่ม ตั้งแต่เวลาที่เริ่มต้นเรื่อง  ดูไปจนกว่าจะจบเรื่อง  แล้วจึงกดปุ่ม  Stop  เพื่อดูเวลาตอนที่จบ                                                                  

 

   23/11/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกปฏิบัติวิชาชีพความเห็น (0)