วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  07.40 น.  วันนี้พี่ให้ช่วยพิมพ์งาน  และทำรายการ  Footage คือ ภาพที่ถ่ายโดยยังไม่ได้มีการนำไปตัดต่อเป็นภาพที่เป็นข้อมูลดิบ จากนั้นมามาจัดตามหมวดหมู่ที่กำหนด  โดยต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดว่าเทปที่ทำนั้นเป็นรายการ ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใด

                           จากนั้นเข้าอัดรายการ "คุยสบายสไตล์ กฟผ." โดยช่วยพี่จับเวลา  รายการเป็นการเล่าข่าวที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป  รายการ 25 นาที

 

                                                                                                29/11/49