ผมเดินทางไปเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประชุม ประเด็นการพัฒนาเด็ก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เลยถือโอกาสเดินทางไปล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อไปร่วมเข้าชั้นเรียนกับ น้องนักศึกษาปริญญาโท "ส่งเสริมสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  น้องๆของผมเองครับ

การพูดคุยในครั้งนี้ เป็นการพูดคุยประเด็นการเตรียมทำหัวข้อ โครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะ โดยผมไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องๆ และคุยเรื่อง งานวิทยานิพนธ์ของผมที่ผ่านมา

เพราะผ่านการเป็นนักศึกษา ปริญญาโท มาแล้ว ย่อมเข้าใจดีว่า ทุกคนตอนนี้รู้สึกอย่างไร และต้องการอะไร คิดว่าไม่ต่างกันคราเมื่อผมเตรียมนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์...ซึ่งสอบถามกับน้องและสังเกตแววตากันแล้ว เป็นสถานการณ์ที่ผมเคยผ่าน

"วิทยานิพนธ์ไม่ยากเย็น เข็ญใจ อย่างที่คิด" ผมบอกกล่าวกับน้องๆในเช้าวันนั้น

เท่าที่คุยกัน ทราบปัญหาของ นศ.ปริญญาโท ดังนี้

 • ยังไม่มีหัวข้อ ประเด็นใดที่สนใจในสมอง และ/หรือ มีประเด็น คำถามที่สนใจเยอะไปหมด เลยไม่รู้จะทำอะไร
 • คิดว่า ประเด็น คำถามที่สนใจ อยู่ไกลจาก สาขาที่เรียนอยู่
 • และมีหลายๆท่าน ยังไม่ได้คิดอะไร และยังไม่รู้จะเริ่มนับ หนึ่ง...สอง ... อย่างไรดี

บรรยากาศในใจของน้องๆจึงอึมครึม เหมือน ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆฝน คล้ายๆฝนกำลังจะตก

เวทีในชั้นเรียนวันนี้ จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เตรียม ประเด็น คำถาม โครงร่างงานวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในใจ นำออกมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน โดยมีท่าน ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม และ ผมเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมแลกเปลี่ยน + เสริมแรง (เสริมแรง ทำเยอะหน่อย)

บรรยากาศจึงออกไปทางให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

ส่วนประเด็นโครงร่าง ของนักศึกษา ผมได้แลกเปลี่ยนกับนักศึกษา ดังนี้

 • เป็นเรื่องใกล้ตัว หากเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ ผมคิดว่างานวิทยานิพนธ์สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
 • ประเด็น "สุขภาพ" เป็นประเด็นที่กว้าง จะจับเรื่องใด ประเด็นใด ก็ได้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้น เพียงแต่ต้องสังเคราะห์ และเชื่อมโยงให้ได้
 • งานศึกษา วิจัยที่มีหลาหลายอยู่แล้ว โดยเฉพาะประเด็น "สุขภาพ" แต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ก็อาจมุ่งไปเน้น หัวข้อที่เป็นเชิง การจัดการความรู้ (Knowledge management) ก็น่าสนใจ

และก็น่าสนใจอีกว่า หัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็น การจัดการความรู้ (Knowledge management) ทางด้านสุขภาพแทบทั้งสิ้น

สำหรับความรู้ ที่นักศึกษา ที่กำลังจะทำวิทยานิพนธ์  ควรครอบคลุมประเด็นสำคัญ ต่อไปนี้

 1. รู้ว่าอย่างไร(Know how) รู้กระบวนการเทคนิคในการทำงาน
 2. รู้ว่าทำไม(Know why)รู้ยุทธศาสตร์ เข้าใจบริบท เงื่อนไข
 3. รู้ว่าอะไร(Know what) รู้กิจกรรม ที่ทำให้งานสำเร็จ
 4. รู้ว่าใคร(Know who) รู้เกี่ยวกับคน ความสำคัญของบุคคล เครือข่าย
 5. รู้ว่าที่ไหน(Know where) รู้สถานที่ ที่แสวงหาข้อมูล
 6. รู้ว่าเมื่อใด(Know when) รู้ว่าเมื่อใดควรตัดสินใจดำเนินการ หรือหยุด

มีรุ่นน้องสองท่าน สนใจจะทำวิทยานิพนธ์ที่เมืองปาย ซึ่งผมเองก็ให้คำแนะนำ ประเด็นที่น่าสนใจ และเป็นประเด็นเพื่อนำไปสานต่อเพื่องานพัฒนา...ซึ่งอยู่ในความสนใจของน้องทั้งสองท่านด้วย

งานนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน