งานมหกรรมงานสร้างสุขภาพสู่ชุมชน ตามแนววิถีไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2549 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี น่าจะเป็นงานหนึ่งที่ผู้สนใจด้านการดูแลสุขภาพ จะได้ไปดูนะ เพราะทุกเรื่องราว หากสุขภาพไม่ดี ก็อย่างหวังไปทำอะไรเลย นั่นหมายถึงชำรุดถาวรแน่นอน มนุษย์ไม่มีอะหลั่ยซะด้วยซี จึงขอให้เตือนตนเองเสมอว่าสุขภาพดีไม่มีขายไม่มีใครช่วยใครได้มากกว่า ทำเอง ไม่เชื่อลองดูซี...