การประกันคุณภาพการศึกษา

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
 

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

 การประเมินคุณภาพเพื่อยืนยันว่าการจัดการศึกษาได้มาตรฐานต้องได้รับการประเมินทั้งภายใน  และภายนอก  
  การประเมินภายใน   เป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียนต้องประเมินตนเอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การประเมินภายนอก  เป็นหน้าที่ของ สมศ
  ทำอย่างไรกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   ระบบประกันคุณภาพที่นิยมใช้กันคือ   PDCA
P-Plan คือ การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เพื่อให้มีจุดหมายและทิศทางในการดำเนินการ  ซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ในแผนงานประจำปี  พันธกิจ  และภารกิจของหน่วยงาน
D-Do คือ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้  การดำเนินการต่าง ๆ จะเป็นไปตามขั้นตอน หรือระบบงานที่ออกแบบไว้  หรือกำหนดไว้โดยหน่วยงาน  ซึ่งมีกลไกการควบคุมตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร
C-Checkคือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการดำเนินงาน  รวมทั้งการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  หากมีปัญหาหรือจุดอ่อนของการดำเนินการ  ควรมีการค้นหาสาเหตุ  และวางมาตรการการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
A-Act คือ การวางมาตรการ การปรับปรุงระบบและกลไกในการดำเนินการเพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทุกคนต้องร่วมมือกัน  ทำทุกวัน  ทำทุกคน    จึงจะสำเร็จ     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวจริง

คำสำคัญ (Tags)#การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 65314, เขียน: 05 Dec 2006 @ 16:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)