ศูนย์อนามัยที่ 6 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ครั้งนี้ได้มาร่วมจัดนิทรรศการด้วย ซึ่งเกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้มากมาย และได้มานำเสนอในงาน

และในครั้งนี้ คุณเอื้อ ของศูนย์อนามัยที่ 6 พญ.วนิดา สินไชย ก็ได้มาเล่าให้ชาว KM ได้ฟังด้วย ในเรื่องของการเอื้อต่อการจัดการความรู้ของศูนย์ฯ ค่ะ

 

เรื่องราวของศูนย์อนามัยที่ 6 หาอ่านได้เพิ่มเติมที่