การเข้าชั้นเรียนในวันที่พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2549 เพื่อนๆแต่ละกลุ่มได้นำหัวข้อและประเด็นปัญหาทางการศึกษาที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำเสนอต่อท่านอ.ประไพ อีกครั้งและได้ขอคำแนะนำในการจัดทำรายงานของแต่ละกลุ่มครับ เราก็จะสามารถนำหัวข้อของแต่ละกลุ่มมาสรุปและเลือกเพื่อนำไปเป็นหัวข้อหลักในการจัดการสัมนาปัญหาการศึกษา อาจจะล่าช้ากว่าเวลาที่ท่านอ.กฤษดา ได้กำหนดไว้นะครับ แต่พวกเราจะทำกันให้ดีที่สุดครับ -คุณภัทร์ครับ