วันที่ 27-28 พย.49  ได้เดินทางไปจังหวัดอุดรเพื่อเข้ารับการสัมมนา ได้เพื่อนร่วมทางกับกลุ่มงานเวชระเบียน นอกจากได้ความรู้ในเนื้องานที่ทำแล้ว  ยังเพิ่งรู้ว่าบางครั้งการที่ไม่ใช่เป็นคนช่างจดช่างจำ และช่างสังเกตุต้องใช้การเรียนรู้จากการฟังให้มากหรือการเล่าสู่กันฟัง เพราะคนที่เป็นคนขับนี่เขามีสิ่งที่ต้องสังเกตุว่าเขาจะกลับทางเดิม หรือจำเส้นทางแต่ละคนมีเทคนิคไม่เหมือนกัน  อุดรผ่านไปตั้งหลายครั้งแต่ไม่เคยจำเส้นทางกลับขอนแก่น รู้แต่ว่างงทุกครั้งเพราะมีวงเวียนหลายวงเวียน  เพิ่งจะได้เทคนิคว่าหากจะกลับขอนแก่น ให้จำอนุเสาวรีย์ที่วงเวียนจะหันหน้าไปจังหวัดขอนแก่น  ดังนั้นก็ให้ขับรถไปเส้นทางที่ท่านหันหน้าตรงไปจะเป็นเส้นทางสู่เมืองขอนแก่นของเรา  แต่ก็ยังอดมีคำถามจากเพื่อนร่วมทางแล้วทำไมต้องหันหน้ามาทางเมืองขอนแก่น  อันนี้ก็ไม่รู้จริง ๆ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ