ละอองความรู้ 44 : คุณอำนวยในบทบาทของการเป็นครู

"ครูที่ดี" จะช่วยให้เด็กเป็นคนดีได้ ฉันใด

"คุณอำนวยที่ดี" จะช่วยจัดการความรู้ในคนให้เป็นคนดีได้เช่นกัน ฉันใดก็ฉันนั้น

 

 

ไม่ว่าเราจะเป็นใครจะสวมบทบาทหรือหัวโขนใด

ไม่ว่าเราจะใช้หลักการเหล่านี้ในชีวิตหรือใช้เป็แนวคิดในการทำงาน

ครูและคุณอำนวย ก็เป็นผู้ "จัดการความรู้" เพื่อให้หลากหลายคนได้รู้และทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ความถูกต้องเป็นฐานในการทำตนให้เป็นคนดี ครูและคุณอำนวยจึงเป็นเครื่องชี้และสร้างเสริมคุณงามความดีให้กับสังคมไทย


  

ต้องกราบขอบพระคุณแนวคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ายิ่งจากคุณ พัชราในบันทึก จรรยาบรรณของคุณครู "ข้อที่ 10"  ที่กรุณาเล่าถึงประโยคสำคัญของท่าน ดร.อาจอง ชุมสายฯ ที่กล่าวไว้ว่า "ครูที่ดีจะช่วยให้เด็กเป็นคนดีได้"

ขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทย

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#คุณอำนวย#ครูเพื่อศิษย์#สังคมไทย#ละอองความรู้

หมายเลขบันทึก: 65301, เขียน: 05 Dec 2006 @ 15:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

 Meeting เรียนท่านปภังกร

 เห็นด้วยครับ ครูดี คุณอำนวยดี สังคมแห่งการเรียนรู้ต้องดีแน่แน่ครับ

 • สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอ JJ ที่เคารพครับ
 • กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่อาจารย์หมอเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มครับ
 • ตอนนี้พวกเราทุก ๆ คนก็เปรียบเสมือนฟันเฟือนตัวเล็กที่ร่วมกันทำงานในหน้าที่คุณอำนวย หรือครูทางด้านจัดการความรู้เพื่อทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่สังคมที่ดีดังเช่นที่ท่านอาจารย์แนะนำครับ
 • ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ JJ ที่เป็นต้นแบบในการเป็นทั้งครูและเป็นคุณอำนวยแห่งสังคมให้กับพวกเราชาว G2K และทุก ๆ คนในสังคมไทยครับ
เขียนเมื่อ 

 Father's Day Teddy 2 เรียนท่านปภังกรณ์ ที่นับถือ

 พวกเราต่างเป็นฟันเฟือง อยู่คนละหัวเมือง ต่างเติม ต่างเสริม เพิ่มเติมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 วันพ่อ ทำเพื่อพ่อ ทำเพื่อแผ่นดิน ร่วมกันแลก เปลี่ยน เรียน สิ่งที่ดี พลีเพื่อเมืองไท ครับ

เรียน คุณปภังกร

         ดิฉันเห็นด้วยกับความคิดของท่าน  ซึ่งหาก   คุณอำนวยเป็นต้นแบบที่ดี  และแสวงหาวิธีการที่จะ "จัดการความรู้" ให้กับลูกศิษย์อย่างมืออาชีพ

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน ดิฉันขออนุญาตเรียนถาม

ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม KM ของจังหวัดพอกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาคณะกรรมการการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล 

ดิฉันจะเริ่มต้นอย่างไร ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจและท่านไว้วางใจให้ดิฉันดำเนินการ

 • สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอ JJ ที่เคารพยิ่งครับ
 • ท่านอาจารย์พูดได้ถูกอย่างยิ่งเลยครับ ตอนนี้เรามีฟันเฟืองทางด้าน KM เกิดขึ้นและทำงานอยู่ในทุก ๆ หัวเมือง ทุก ๆ หัวระแหงของประเทศ เป็นฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ที่กำลังปรึกปรือฝีมือในการทำงานขนาดใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและประเทศให้เดินก้าวหน้าอย่างมั่นคงครับ
 • ผมและทุก ๆ พร้อมทำความดีเพื่อในหลวงตลอดไปครับ
 • สวัสดีครับคุณวิไลที่เคารพครับ
 • ทุก ๆ ท่านใน G2K แห่งนี้ทุก ๆ คนร่วมกันอาสากันทำงานด้วยใจเพื่อสังคมครับ
 • ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาแลกเปลี่ยนและเติมครับ
 • สวัสดีครับคุณ kanitta  ครับ
 • ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญและเจออย่างมากในหลายๆ  องค์กรครับ เรื่องนี้ต้องกราบเรียนท่านท่านอาจารย์หมอ JJ ครับ ท่านจะมีประสบการณ์ตรงมากกว่าครับผม
 • แต่สำหรับผมนั้น เมื่อก่อนองค์กรของผมเองก็จะปัญหาเช่นเดียวกันครับ ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด
 • เรื่องKM ของที่ทำงานเก่าผม ผู้บริหารไม่ค่อยสนใจครับ แต่ท่านมาสนใจและเริ่มที่จะคิดทำเนื่องด้วยเพราะว่า "ท่านไปอบรมมาเอง"
 • ตอนแรกที่คนอื่นจัดแล้วให้ท่านไปฟัง หรือเราไปอบรมมาแล้วไปเสนอท่าน ท่านก็จะไม่สนใจและไม่ยินดีที่จะรับฟังหรือทำตามหลักการใด ๆ ครับ แต่ถ้าท่านได้ไปรับหรือไปฟังมาเอง จะเป็นลักษณะการสั่งงานแบบ TOP down ลงมาอันนี้ KM ในองค์กรก็จะเริ่มได้ครับ
 • เรื่องของเรื่องก็คือ เมืองไทยเป็นแบบนี้แหละครับ ถ้าลูกน้องไปพบมา "เสนอขวาผู้บริหารจะไปซ้าย" เพราะผู้บริหารจะรู้สึกว่าเป็นความคิดของลูกน้อง "เสียเหลี่ยม" ประมาณนั้น
 • ดังนั้นวิธีการแก้ก็คือ ให้ท่านไปอบรมหรือฟังเอง แล้วก็ยุ ๆ หรือเกริ่น ๆ หน่อย ให้แล้วท่านออกนโยบายมาเอง ซึ่งนั่นท่านจะรู้สึกว่าเป็นความคิดท่านแล้วท่านก็จะทำอย่างเต็มที่ครับ