ละอองความรู้ 44 : คุณอำนวยในบทบาทของการเป็นครู

"ครูที่ดี" จะช่วยให้เด็กเป็นคนดีได้ ฉันใด

"คุณอำนวยที่ดี" จะช่วยจัดการความรู้ในคนให้เป็นคนดีได้เช่นกัน ฉันใดก็ฉันนั้น

 

 

ไม่ว่าเราจะเป็นใครจะสวมบทบาทหรือหัวโขนใด

ไม่ว่าเราจะใช้หลักการเหล่านี้ในชีวิตหรือใช้เป็แนวคิดในการทำงาน

ครูและคุณอำนวย ก็เป็นผู้ "จัดการความรู้" เพื่อให้หลากหลายคนได้รู้และทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ความถูกต้องเป็นฐานในการทำตนให้เป็นคนดี ครูและคุณอำนวยจึงเป็นเครื่องชี้และสร้างเสริมคุณงามความดีให้กับสังคมไทย


  

ต้องกราบขอบพระคุณแนวคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ายิ่งจากคุณ พัชราในบันทึก จรรยาบรรณของคุณครู "ข้อที่ 10"  ที่กรุณาเล่าถึงประโยคสำคัญของท่าน ดร.อาจอง ชุมสายฯ ที่กล่าวไว้ว่า "ครูที่ดีจะช่วยให้เด็กเป็นคนดีได้"

ขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทย

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#คุณอำนวย#ครูเพื่อศิษย์#สังคมไทย#ละอองความรู้

หมายเลขบันทึก: 65301, เขียน: 05 Dec 2006 @ 15:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (8)

JJ
เขียนเมื่อ 

 Meeting เรียนท่านปภังกร

 เห็นด้วยครับ ครูดี คุณอำนวยดี สังคมแห่งการเรียนรู้ต้องดีแน่แน่ครับ

 • สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอ JJ ที่เคารพครับ
 • กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่อาจารย์หมอเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มครับ
 • ตอนนี้พวกเราทุก ๆ คนก็เปรียบเสมือนฟันเฟือนตัวเล็กที่ร่วมกันทำงานในหน้าที่คุณอำนวย หรือครูทางด้านจัดการความรู้เพื่อทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่สังคมที่ดีดังเช่นที่ท่านอาจารย์แนะนำครับ
 • ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ JJ ที่เป็นต้นแบบในการเป็นทั้งครูและเป็นคุณอำนวยแห่งสังคมให้กับพวกเราชาว G2K และทุก ๆ คนในสังคมไทยครับ
JJ
เขียนเมื่อ 

 Father's Day Teddy 2 เรียนท่านปภังกรณ์ ที่นับถือ

 พวกเราต่างเป็นฟันเฟือง อยู่คนละหัวเมือง ต่างเติม ต่างเสริม เพิ่มเติมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 วันพ่อ ทำเพื่อพ่อ ทำเพื่อแผ่นดิน ร่วมกันแลก เปลี่ยน เรียน สิ่งที่ดี พลีเพื่อเมืองไท ครับ

เรียน คุณปภังกร

         ดิฉันเห็นด้วยกับความคิดของท่าน  ซึ่งหาก   คุณอำนวยเป็นต้นแบบที่ดี  และแสวงหาวิธีการที่จะ "จัดการความรู้" ให้กับลูกศิษย์อย่างมืออาชีพ

kanitta
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน ดิฉันขออนุญาตเรียนถาม

ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม KM ของจังหวัดพอกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาคณะกรรมการการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล 

ดิฉันจะเริ่มต้นอย่างไร ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจและท่านไว้วางใจให้ดิฉันดำเนินการ

 • สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอ JJ ที่เคารพยิ่งครับ
 • ท่านอาจารย์พูดได้ถูกอย่างยิ่งเลยครับ ตอนนี้เรามีฟันเฟืองทางด้าน KM เกิดขึ้นและทำงานอยู่ในทุก ๆ หัวเมือง ทุก ๆ หัวระแหงของประเทศ เป็นฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ที่กำลังปรึกปรือฝีมือในการทำงานขนาดใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและประเทศให้เดินก้าวหน้าอย่างมั่นคงครับ
 • ผมและทุก ๆ พร้อมทำความดีเพื่อในหลวงตลอดไปครับ
 • สวัสดีครับคุณวิไลที่เคารพครับ
 • ทุก ๆ ท่านใน G2K แห่งนี้ทุก ๆ คนร่วมกันอาสากันทำงานด้วยใจเพื่อสังคมครับ
 • ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาแลกเปลี่ยนและเติมครับ
 • สวัสดีครับคุณ kanitta  ครับ
 • ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญและเจออย่างมากในหลายๆ  องค์กรครับ เรื่องนี้ต้องกราบเรียนท่านท่านอาจารย์หมอ JJ ครับ ท่านจะมีประสบการณ์ตรงมากกว่าครับผม
 • แต่สำหรับผมนั้น เมื่อก่อนองค์กรของผมเองก็จะปัญหาเช่นเดียวกันครับ ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด
 • เรื่องKM ของที่ทำงานเก่าผม ผู้บริหารไม่ค่อยสนใจครับ แต่ท่านมาสนใจและเริ่มที่จะคิดทำเนื่องด้วยเพราะว่า "ท่านไปอบรมมาเอง"
 • ตอนแรกที่คนอื่นจัดแล้วให้ท่านไปฟัง หรือเราไปอบรมมาแล้วไปเสนอท่าน ท่านก็จะไม่สนใจและไม่ยินดีที่จะรับฟังหรือทำตามหลักการใด ๆ ครับ แต่ถ้าท่านได้ไปรับหรือไปฟังมาเอง จะเป็นลักษณะการสั่งงานแบบ TOP down ลงมาอันนี้ KM ในองค์กรก็จะเริ่มได้ครับ
 • เรื่องของเรื่องก็คือ เมืองไทยเป็นแบบนี้แหละครับ ถ้าลูกน้องไปพบมา "เสนอขวาผู้บริหารจะไปซ้าย" เพราะผู้บริหารจะรู้สึกว่าเป็นความคิดของลูกน้อง "เสียเหลี่ยม" ประมาณนั้น
 • ดังนั้นวิธีการแก้ก็คือ ให้ท่านไปอบรมหรือฟังเอง แล้วก็ยุ ๆ หรือเกริ่น ๆ หน่อย ให้แล้วท่านออกนโยบายมาเอง ซึ่งนั่นท่านจะรู้สึกว่าเป็นความคิดท่านแล้วท่านก็จะทำอย่างเต็มที่ครับ