ศูนย์อนามัยที่ 1 ตั้งอยู่ที่บางเขน กรุงเทพฯ นะคะ แต่ละคนทำงาน KM กันอย่างมีความสุข และร่วมหัวจมท้ายกับ KM ทีมกลางมาตั้งแต่ต้น ... มีเรื่องราวเล่าให้ฟังมาหลายครั้งแล้วละค่ะ

ครั้งก็ได้โอกาสมาแสดงนิทรรศการ และ จัด Reality Show ให้กับผู้เข้ามาร่วม ลปรร.

ในบันทึกนี้ขอเอาหน้าตานิทรรศการของศูนย์ฯ 1 มาโชว์ให้ดูก่อนนะคะ

เรื่องเล่าของศูนย์อนามัยที่ 1 หาอ่านได้หลายที่นะคะ อาทิ