เคลื่อนทัพจัดการความรู้ กรมอนามัย ตอนที่ 6 ... นานาเรื่องราว KM กรมอนามัย (5) ... KM ศูนย์อนามัยที่ 11

  ติดต่อ

  ศูนย์อนามัยที่ 11 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำการจัดการความรู้ ไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาองค์กร ด้วยมีเป้าหมายให้บุคลกร เก่ง ดี มีสุข  

 

ศูนย์อนามัยที่ 11 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำการจัดการความรู้ ไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาองค์กร ด้วยมีเป้าหมายให้บุคลกร เก่ง ดี มีสุข ค่ะ

โดยมุ่งประเด็นการพัฒนาในบริบทใน 3 ด้าน ก็คือ

  • ทุน ... โครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสารเทคโนโลนี เศรษฐกิจ บุคลากร
  • ความรู้ ... แหล่งความรู้ และปัจจัยเอื้อในการเข้าถึงความรู้
  • สังคม ... ความคาดหวัง นโยบาย ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ

 

 

รู้เรื่องราวเพิ่มเติม หาอ่านได้ที่นี่ ค่ะ พาชมฐาน KM ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีฯ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย

หมายเลขบันทึก: 65310, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:40:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ#กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)