หลังจากที่ได้ร่วมงาน KM Forum 3 แล้ว ก็ถือว่าได้จุดประกายดีๆ หลายอย่าง ในชีวิตให้เกิดขึ้น เริ่มจากการคิดดี มองคนในแง่ดี พูดดี และทำดี เชื่อมั่น ศรัทธาในความจริงและความดี และสิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้นตามมา

เริ่มจากวันนี้ ขณะที่รอเช็ค อิน เพื่อขึ้นเครื่องที่สนามบิน (พอดีว่าไปถึงก่อนเวลาที่จะต้องเช็ค อิน นานมาก รอนานมาก) ระหว่างที่กำลังรอ ก็ได้พบเจอกับคุณลุงท่านนึง ท่านบอกว่ากำลังนั่งรอ เช็ค อิน เหมือนกัน และทราบว่าท่านกลับเที่ยวบินเดียวกับเรา ก็นั่งพูดคุย ลปรร. กับคุณลุงพักใหญ่ ทำให้ทราบว่าลูกสาวของคุณลุง ทำงานเป็นพยาบาล (เหมือนกับดิฉัน) แต่อยู่โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี และอันที่จริงคุณลุงยังไม่มีกำหนดกลับวันนี้เพราะว่าต้องไปรับรางวัล พ่อดีเด่น ของจังหวัดปัตตานี เท่าที่พูดคุยกับคุณลุง ก็ทำให้รู้ว่า คุณลุงเป็นคนดี อีกคนหนึ่ง มองโลกแง่ดี เอื้อ เฟื้อ เผื่อ แผ่ การพูดคุยในวันนี้ ทำให้ได้กัลยาณมิตร เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน คุณลุงท่านนี้ ชื่อ คุณอุดม เพ็ญจันทร์ พ่อดีเด่นของจังหวัดปัตตานี ปีนี้ค่ะ

ขอให้คุณลุงมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดไปค่ะ