นับว่าสรรพากรขอนแก่น ถือเป็นตย.การพัฒนาคนในองค์กรที่น่าดูเป็นตัวอย่าง  (28-30 Nov 2006)

Resize of 100_0233.JPG  

 Resize of 100_0298.JPG นำโดยท่านผู้นำ

Resize of Re-exposure of 100_0230.JPG ร่วมคิด ร่วมทำ