เพิ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมงานมหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ อย่างจริงจังครั้งแรก และคิดว่าคงไม่สายเกินไปสำหรับการเริ่มต้น ทำสิ่งดีๆ บอกเล่าสิ่งดีๆ และที่สำคัญที่สุด คือ ได้พบเจอคนดีๆ มากมาย ในงานนี้ ขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานดีๆ ครั้งนี้เกิดขึ้น ความรู้สึกแรก ที่สามารถบอกเล่าถึงกันได้ และบอกต่อใครต่อใครได้ หลังจากที่มางาน คือ รู้สึกอิ่ม รู้สึกดี มันเต็ม มันดีไปหมด

ขอขอบคุณพี่ชายขอบที่ชวนน้องมาช่วยงานครั้งนี้ และเป็นโอกาสดีที่ได้พบเจอคนดีๆ อีกมากมาย บนโลกใบนี้

ขอขอบคุณ อาจารย์ Handy กับมิตรภาพ น้ำใจและความเอื้อ อารี ของอาจารย์

ขอบคุณท่าน อสม.ทุกท่าน ที่มาร่วมงานครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ท่านทำ และความสำเร็จของแต่ละท่าน

และขอขอบคุณทุกๆ คน ที่ร่วมกันถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้แก่กัน