เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  มีเรื่องสำคัญเข้ามาในชีวิตผมพร้อมกันถึง 4 เรื่องด้วยกันซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผมไม่ได้เขียนบล็อกถึงหนึ่งสัปดาห์เต็ม (รู้สึกอึดอัดน่าดู)  คือ
        1. สพฐ.ตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนโยบายกระจายอำนาจของ ศธ.  วันที่ 27..- 1..  ณ โรงแรมตรัง กทม. เป็นการทำหลักสูตรและกำหนดรูปแบบการพัฒนาบุคลากร 6 กลุ่ม คือ  ผอ.สพท.  รอง ผอ.สพท.  ศน.  ผอ.รร.  รอง ผอ.รร. และครู   เสียดายที่ผมสามารถอยู่ร่วมได้เพียงวันแรกวันเดียว
          2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. (ออกข้อสอบฯ) ช่วง 28 .. 2 ..  ต้องถูกเก็บตัวในสถานที่ปิดลับ ราวนักโทษ  แต่ภารกิจยังทำไม่เสร็จ ก็มีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องยุติบทบาทลง ในวันที่ 1 .. (ตามอำนาจของศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมมองว่าการแก้ปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคล  ถ้าเรายังแก้กันที่ปลายเหตุ  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตำแหน่งหรือประโยชน์ของบุคคล  หากไม่รอบคอบและไม่วิเคราะห์แก้ไขกันที่ต้นเหตุที่แท้จริง ขาดข้อมูลที่รอบด้าน  ก็คงจะทำให้ยุติได้ยาก ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง เหมือนลิงแก้แห โดยจะมีกลุ่มต่างๆออกมาเรียกร้องกันไม่มีสิ้นสุด
       
3. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เชิญผมไปเล่าเรื่องการทำ KM ของ สพท.นนทบุรี เขต 1 ร่วมกับ รองฯจิรพรรณ  ทุมพร (..ศรีบุณยานนท์) ที่ศูนย์การประชุมไบเทค  บางนา  วันที่ 2  ..  โดยมี ผอ.เฉลิม  กลิ่นกุล ไปร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจด้วย    งานนี้น่าสนใจมาก  ทำให้คนทำ KM รู้สึกว่า  ไม่โดดเดี่ยว  มีเพื่อนร่วมทางเป็นชุมชน หรือเครือข่ายเกิดขึ้นมากมายในรูปแบบต่างๆ  ทำให้เราเห็นแนวทาง  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้มากทีเดียว  โดยเฉพาะวันสุดท้ายได้ฟังแนวคิดของท่าน รมว.ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่บูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเข้ากับ KM ได้อย่างชัดเจน ซึ่งผมจะนำมาเล่ารายละเอียดในตอนต่อไป
        4. ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ำ  ขอร้องผมไปเป็นวิทยากรพิเศษ  บรรยายเรื่อง การทำ KM  ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย  (คลอง 6 ปทุมธานี)  วันอาทิตย์ที่ 3.. ก็ได้เล่าสิ่งที่ได้ทำจริง  และภาพที่ปรากฎในงานมหกรรม KM ของ สคส.มาเล่าขยายต่อครึ่งวันกว่า
                เป็นสัปดาห์ที่ยุ่งมาก  จึงต้องจัดสรรภารกิจให้ลงตัว  แต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับ