วันนี้เป็นวันที่ 4 ธันวาคม  2549  ซึ่งมีเวลาไม่มากนักก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้ว  และวันคริสต์มาสของทุกปี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ก็จะต้องเป็นแม่งานจัดงาน

ซึ่งงานก็จะแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ  งานวิชาการ  และงานกลางแจ้ง

งานวิชาการ.....เราจะเริ่มดำเนินการก่อนวันคริสต์มาส  เพื่อคัดสรรหานักเรียนเก่ง  นักเรียนมีความสามารถ  มารับเกียรติบัตรในวันงาน

ครูอ้อย  ซึ่งทำหน้าที่  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ  ต้องเชิญคณะครูประชุม  เพื่อดำเนินการและจัดเตรียมงานดังกล่าว

บรรยากาศของการประชุม  เป็นกันเองแบบทุกครั้งที่ปฏิบัติกันมา

ทุกท่านนำเสนอว่าจะจัดอะไรกันบ้าง

ทุกท่านนำเสนอว่าในวันงานจะมีงานอะไร

แล้วครูอ้อยจะมีการบ้านวันหยุดนี้  เตรียมการ  และจะเชิญประชุมเพื่อกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนอีกครั้ง