วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำ ช่วงเช้า ผมได้ไปติดรหัสเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องสำนักเลขานุการกรมอนามัย,ห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์,ห้องยานพาหนะและหลังจากนั้นผมก็ได้ไปจัดซุ้มหน้างานนิทรรศการขนาดเล็กของกรมอนามัยที่ชื่อว่า 60 ปี ในหลวงกับงานทันตกรรม " เย็นศิระเพราะพระบริบาล " รูปแบบของงานจะมีทั้งประวัติของกรมอนามัยและรูปภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมติดอยู่บนแผ่นป้ายชุดนิทรรศการขนาดเล็กส่วนซุ้มที่ผมได้จัดจะเป็นซุ้มเช่าบูชา พระพุทธชินสีย์ ภ.ป.ร เพื่อสมทบ " กองทุนฟันเทียมพระราชทาน " ช่วงบ่าย ผมได้รับมอบหมายให้หาโลโก้ต่างๆตามโฟรเดอร์ต่างๆของกรมอนามัยเพื่อใช้ในงานวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ครับ