วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ช่วงเช้าวันนี้ไม่มีงานเข้ามาเลยค่ะช่วงเช้าเลยหนังอ่านหนังสือค่ะ พอถึงเวลาบ่ายโมงมีงานให้ทำงาน  คือ บันทึกข้อมูลประวัติ พนักงานเกี่ยวกับการเข้ารับการอบรมในคอร์ดต่างๆ  ที่ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ โดยใช้โปรมแกรม  ( Haddi ) ในการบันทึกข้อมูลทำตั้งแต่เวลา 14.00 น. โมงเสร็จ 16.40 น.