ต้องขออภัยผู้ต้องการเข้าร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒   แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ว่า สคส. จำเป็นต้องปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด เพราะที่นั่งเต็ม    เราเปิดรับ ๗๐๐ คน    แต่เวลานี้เกิน ๗๐๐ ไปแล้ว    ถ้าเปิดรับอีกเกรงจะเกิดความไม่สะดวกในการเข้าร่วมเพราะที่นั่งไม่พอ

วิจารณ์ พานิช

๗ พย. ๔๘