ดิฉันได้รับคำขอจากเจ้าของบล็อกหลายเจ้า เพื่อเข้าร่วมชุมชนที่ดิฉันเป็นผู้บริหารอยู่ ดิฉันจำเป็นต้องปฏิเสธไปเนื่องด้วยว่าบล็อกที่ขอมานั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ดิฉันดูแลอยู่ ก็คงต้องเรียนขอโทษเจ้าของบล็อกหลายท่าน

และจากประสบการณ์ในส่วนนี้ ทำให้ดิฉันจะต้องปรับปรุงระบบในส่วนของการเข้าร่วมชุมชนดังนี้คือ

  • เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิเสธแสดงเหตุผลให้ผู้ขอเข้าร่วมรับทราบ และ
  • เพิ่มเติมรายละเอียดในอีเมลอัตโนมัติที่ระบบส่งออกไป เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้บริหารชุมชนและเจ้าของบล็อก