Contact

ประพจน์3

  ฝึกงานนอกสถานที่  
การฝึกงานวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเป็นการฝึกงานนอกสถานที่คือมาฝึกการทำงานที่รัฐสภาซึ่งสิ่งที่ได้จากการออกมานอกสถานที่นี้เป้นการเรียนรู้เรื่องกระบวนการคิดการตัดสินใจล่วงหน้า การวางแผนในการทำงานคือ การวางเป้าหมายในการทำงานก่อนอันดับแรก ต่อมาเป็นหาวิธีการเพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้ขอพี่ช่างภาพฝึกใช้กล้องตามที่ได้เรียนมาเมื่อวันพฤหัสบดี

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 6509, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

เศณวี
IP: xxx.91.167.51
Written At 
เจอนัการเมืองดังอย่าลืมละที่บอกไว้