การฝึกงานวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเป็นการฝึกงานนอกสถานที่คือมาฝึกการทำงานที่รัฐสภาซึ่งสิ่งที่ได้จากการออกมานอกสถานที่นี้เป้นการเรียนรู้เรื่องกระบวนการคิดการตัดสินใจล่วงหน้า การวางแผนในการทำงานคือ การวางเป้าหมายในการทำงานก่อนอันดับแรก ต่อมาเป็นหาวิธีการเพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้ขอพี่ช่างภาพฝึกใช้กล้องตามที่ได้เรียนมาเมื่อวันพฤหัสบดี