โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จัดอบรม แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

Anek Thanonghan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
22 พ.ย. 2548 เน้นที่รายการแลกเปลี่ยนอาหาร ที่เป็นอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น

เนื่องด้วยในวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทาง รพร.ธาตุพนม ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการประชุมวิชาการที่จัดขึ้น โดยความร่วมมือของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทเทอรูโม(ประเทศไทย)จำกัด โดยการประชุมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแจ้งความประสงค์ไปที่โรงพยาบาลเท่านั้น

ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี และเป็นประโยชน์ที่ รพร.สว่างแดนดินจัดขึ้น จึงขออนุญาติประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมดังนี้ครับ

1.เชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนากร นักกายภาพบำบัด ผู้รับผิดชอบงานโรคเรื่อรัง และผู้สนใจทั่วไป

2.แจ้งรายชื่อพร้อมหมายเลขสมาชิกสภาการพยาบาล/ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพที่คุณเสาวลักษณ์ สารีคำ โทร 0-4272-1111 ต่อ 1307

3.กำหนดการประชุม 1 วัน คือ 22 พ.ย 2548

      9.00 -10.00 น. ความรู้เบื้อต้นโรคเบาหวานและการวินิจฉัยโรค โดย นพ.สมพงษ์  สุวรรณวลัยกร

     10.15 - 11.15 ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย นพ.สมพงษ์  สุวรรณวลัยกร

     11.15 - 12.15 การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย ภญ.สุกัญญา  นำชัยทศพล

     13.00 - 14.00 การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน โดย อ.มาณีย์  อุ้ยเจริญพงษ์

     14.15 - 16.15 แนวทางการเลือกอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดย ดร.ชนิดา ปโชติการ และ ดร.สุนาฎ  เตชางาม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)

คำสำคัญ (Tags)#km#ทีม

หมายเลขบันทึก: 6504, เขียน: 06 Nov 2005 @ 22:32 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 21:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)