หลักสูตรHAสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล (HA100)

เป็นลักษณะการดึงความรู้ฝังลึกออกมาเล่าเป็นKnowledge sharing ในลักษณะของ Springboard Story Telling

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้เปิดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารขึ้นเป็นหลักสูตร HA100 ดยแนวคิดของอาจารย์ดวงสมร รองผู้อำนวยการสถาบันจากการที่ได้ไปประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลกับหน่วยงานในต่างประเทศ จัดเป็นการอบรมระยะสั้นคือ 2 วัน เพราะถ้าจัดหลายวันมากผู้บริหารมักจะเข้าร่วมได้ยากและรับแค่ 30 คนในแต่ละรุ่น โดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้บริหารที่นำองค์การสู่องค์การคุณภาพได้และเป็นที่ยอมรับโดยมีเนื้อหาและวิทยากร ดังนี้

  1. แนวคิดที่ไม่ติดกรอบ(Breaking the Rules : Rethinking the Rule) โดยอาจารย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
  2. ผู้นำ : การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดย ศ.ดร. นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง
  3. คุณภาพ : ยุทธศาสตร์ขององค์กร (Quality : Our Business Strategy) โดยอาจารย์ชาตรี ดวงเนตร
  4. กรณีศึกษา : การขับเคลื่อนของผู้นำในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย นพ.กมล วีระประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
  5. ทักษะสำคัญของผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดย นพ.เทียม อังสาชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
  6. การวัดผลงานสำหรับหน่วยงานด้านสุขภาพ โดย ผศ. ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
         จากเนื้อเรื่องและผู้บรรยายก็จะเห็นว่าเป็นการนำเสนอของผู้ที่มีความสำเร็จในการทำงาน เป็นลักษณะการดึงความรู้ฝังลึกออกมาเล่าเป็นKnowledge sharing ที่เรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จากการพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมและจากอาจารย์ดวงสมร ได้เล่าว่าแต่ละท่านได้พยายามอย่างเต็มที่ทั้งด้านการเตรียมเอกสารบรรยายและเทคนิคในการนำเสนอ ซึ่งในวันแรก (2 พ.ย.) ผมไม่ได้เข้าร่วมฟังด้วยก็น่าเสียดายแต่ก็ได้นำสไลด์บรรยายไปอ่านก็ได้เห็นถึงประสบการณ์อันมีค่า ในวันที่ 3 พ.ย. ผมได้เข้าร่วมได้ฟังการบรรยายของอาจารย์หมอเทียม (เป็นหมอจริงแต่ท่านชื่อเทียม) ฟังบรรยายแค่ท่านเดียวนี่ผมก็รู้สึกว่าสุดยอดมาก สุดยอดของเทคนิคการนำองค์กรจริงๆ เทคนิคง่ายๆแต่ปฏิบัติได้จริง เห็นผลชัดเจน

        ส่วนผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบรรยาย 2 หัวข้อ ก็คิดว่าแค่ 6 หัวข้อแรกก็เต็มอิ่มแล้ว ของผมก็เป็นอาหารเสริมโดยเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลชุมชน เพราะถ้าเทียบกับวิทยากรท่านที่กล่าวมาแล้วของผมน่าจะเป็นเด็กๆไปเลย ผมบรรยายในอีก 2 เรื่องก็คือ

  1. หลักการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  2. บทเรียนจากผู้ป่วย : ผู้บริหารมีแนวทางตอบสนองอย่างไร

          ผมได้นำเสนอการบูรณาการการบริหารคุณภาพเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างง่ายๆ จากการเตรียมบรรยายนี้ทำให้ผมได้เขียนบทความประกอบบรรยายขึ้นมาอีก 1 เรื่อง คือ การบริหารการพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการ ซึ่งจะได้นำเสนอในweblog ต่อไป ในส่วนที่สองเป็นการนำกรณีตัวอย่างที่เกิดเรื่องลงหนังสือพิมพ์มาพูดคุยกัน 5 กรณี แต่เปลี่ยนชื่อปรับแต่งแล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียน ผู้ที่เข้าอบรมก็ได้คิดได้ เสวนากันโดยมีอาจารย์อนุวัฒน์ ช่วยชี้ประเด็นให้ในทางการพัฒนาคุณภาพด้วยและผมก็ได้นำเสนอแนวทางจัดการกับข้อร้องเรียนในตอนท้าย

          สำหรับผู้อำนวยการหรือผู้บริหารที่ต้องการเสริมความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ ผมขอแนะนำให้สมัครเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนในหลักสูตรนี้ครับ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของ Springboard Story Telling

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)