อ้อยทิพย์ คำป้อง 46311700

การเลี้ยงผึ้ง
การเลี้ยงผึ้ง ได้เริ่มมีผู้ทดลองดำเนินการในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดความรู้ จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงเกิดการเลี้ยงผึ้งในระดับอุตสาหกรรมขึ้น โดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง การเลี้ยงผึ้ง เกิดจากสาเหตุที่น้ำผึ้งเริ่มหายาก เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย ผึ้งและสัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัย การเลี้ยงผึ้งนอกจากจะได้น้ำผึ้งมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนำผลผลิตจากผึ้ง มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น ด้านโภชนาการ : บริโภคเป็นอาหารเสริมสุขภาพ เช่น รวงผึ้ง (ที่มีตัวอ่อน) ให้โปรตีนสูง, น้ำผึ้งมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ด้านการแพทย์ : ใช้ในการรักษาโรค เช่น น้ำผึ้งช่วยในการรักษาแผล ในทางอุตสาหกรรม : ไขผึ้ง หรือที่มักเรียกว่าขี้ผึ้ง มีคุณสมบัติทางเคมีที่เป็นไขใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (1)

note
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณอ้อยทิพย์มาก ที่เล่าประวัติให้ฟัง  น้ำผึ้งมีประโยชน์มากมาย บอกไม่หมดหรอก