ไพลิน 46311809

ทำงานกันเป็นระบบเลยนะ
ผึ้งมีวิธีการสร้างรังใหม่ (หรือแยกรัง) อย่างไร


[ ขยายดูภาพใหญ่ ]

การแยกรัง เป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่ผึ้งจะสร้างรังใหม่ ผึ้งนางพญาที่แก่แล้วมีโอกาสที่จะแยกรังมากกว่าผึ้งนางพญาที่มีอายุน้อย สัญญาณการแยกรังจะมีอย่างน้อย 7-10 วัน ก่อนแยกรังโดยเริ่มแรกผึ้งงานจะสร้างหลอดรวงนางพญาด้านล่างของรวง ในขณะเดียวกันตั วอ่อนจะมีนางพญาจะเพิ่มอัตราการวางไข่ เพื่อเพิ่มประชากรให้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการหาอาหารมากขึ้น มีการรวบ รวมน้ำหวานและเกสร เกือบทุกหลอดรวงจะเต็มไปด้วยน้ำผึ้ง เกสรหรือตัวอ่อนเมื่อมีประชากรหนาแน่นขึ้นถึงจุดหนึ่งจนไม่มีหลอดรวงว่างให้นางพญาวางไข่ ผึ ้งงานจะป้อนอาหารให้กับผึ้งนางพญาน้อยลง ทำให้น้ำหนักตัวของนางพญาลดลง เมื่อนางพญาตัวใหม่ผักตัวออกจากไข่ ช่วงนี้เองตัวอ่อนที่อยู่ในหลอดรวงปิดทั้งหมดจะไม่ต้องการอาหารเพิ่มอีก ด ังนั้นจะมีผึ้งงานอายุน้อยจำนวนมากมายที่เกิดขึ้นและไม่มีงานทำสภาพเหล่านี้จะเป็นสัญญาณให้มันเตรียมตัวก่อนแย กรังในขณะที่ผึ้งนางพญาตัวใหม่กำลังจ ะเกิดขึ้น ในวันที่อบอุ่นมีแสดงแดดตามปกติระหว่าง 10 โมงเช้า ถึง บ่าย 2 โมง ผึ้งจำนวนมากจะรีบออกจากรังพร้อมกับผึ้งนางพญาตัว เก่าที่มีน้ำหนักลดลงประมาณร้อยละ 30 มัน จะบินตามผึ้งงานไป โดยถูกห้อมล้อมด้วยผึ้งงาน ผึ้งงานที่แยกไปส่วนใหญ่อายุมากกว่า 20 วัน ผึ ้งงานบางตัวจะหยุดใกล้รังและปล่อยกลิ่นนำทาง ทำให้ผึ้งตัวอื่น ๆ ที่บินไม่ทัน สามารถบินตามกันไปในทิศทางเดียวกันรว มเป็นฝูงเพื่อไปหาที่ตั้ง สร้างรังใหม่ต่อไป ในรังเดิมจะมีผึ้งนางพญาตัวใหม่เกิดขึ้นปกครองผึ้งงานที่เหลืออยู่ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (0)