แนะนำ Smart PCU Programe Opensource

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอชื่นชมอย่างจริงใจต่อทีมงานผู้พัฒนา ซึ่งเป็นโดยหมออนามัย คือ สมัคร สอนภิรมย์, เกษมชาติ จ่าสิงห์ และเกรียงศักดิ์ แก้วไสย และผู้ให้การสนับสนุน คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาภูมิภาค (ขอนแก่น)

     ขอแนะนำ Smart PCU ให้เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิครับ Smart PCU Programe  เป็นโปรแกรมการให้บริการในสถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรม HCIS ซึ่งเป็นโปรแกรมให้บริการเช่นเดียวกัน โปรแกรมนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะไปแทนที่โปรแกรมที่ใช้งานอยู่แต่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในสถานีอนามัยเพื่อเป็นทางเลือกที่จะช่วยในการทำงาน และสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมคุณลักษณะของโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการในสถานีอนามัยในแต่ละพื้นที่ โดย ตัวโปรแกรมเองจะสามารถแจกจ่าย source code เพื่อให้ผู้สนใจได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและแจกจ่ายอย่างเสรี  แต่จะต้องอยู่ภายใต้ ลิขสิทธิ์แบบ Opensource อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่า software จะสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เพื่อการแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป และจะไม่มีผู้มิหวังดีนำโปรแกรมไปจดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า  หรือนอกเหนือไปจาก ลิขสิทธิ์ Opensource

     คุณสมบัติที่มีอยู่ในเวอร์ชันล่าสุด (เวอร์ชัน 2005-09-17) ณ วันที่ 17 กันยายน 2548 คือ ส่วนของข้อมูลพื้นฐาน ส่วนของการให้บริการ ส่วนของแฟ้มทะเบียนรหัส ส่วนของระบบรายงาน ส่วนของการดูแลระบบข้อมูล พิจารณาดูทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของทีมงานตาม Roadmap ดังภาพครับ

     ผมขอชื่นชมอย่างจริงใจต่อทีมงานผู้พัฒนา ซึ่งเป็นโดยหมออนามัย คือ สมัคร  สอนภิรมย์, เกษมชาติ จ่าสิงห์ และเกรียงศักดิ์ แก้วไสย และผู้ให้การสนับสนุน คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาภูมิภาค (ขอนแก่น) จึงได้นำมาเผยแพร่ไว้ รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.esarnuc.com/smartpcu/ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

คัมภีร์
IP: xxx.123.145.97
เขียนเมื่อ 
ลิ้งไปไม่ถึงครับ ผมสนใจระบบของท่านมาก คิดว่ามีประโยชน์ต่อระบบงานสาธารณสุขทั่วไป หากเป็นไปได้โปรดแจ้ง URL ใหม่ที่ดาวน์โหลดโปรแกรมได้อีกครั้งนะครับ ขอขอบคุณ