ลากิจไปบวชกับลาบวช ไม่เหมือนกัน

ต้องลาบวชอย่างถูกต้องและเพื่อไม่ให้เสียโอกาสของทางราชการจะต้องมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการ

เมื่อวาน(4 พ.ย.)ขณะนั่งเครื่องบินกลับจากกรุงเทพฯ ได้อ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์หนึ่งได้ยกกรณีฟ้องร้องกันเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ให้ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งหมดสภาพการเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากลากิจไปบวช จากระเบียบของการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้กำหนดว่าผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องไม่เป็นพระภิกษุหรือนักบวช เมื่อลากิจไปบวชจึงทำให้หมดสภาพการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ณ ขณะเป็นพระแล้ว ได้มีการอุทธรณ์แต่ก็สรุปว่าคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนั้นถูกต้องแล้ว โดยการบวชของผู้ใหญ่บ้านกระทำได้โดยต้องลาบวชซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน แต่ต้องลาบวชอย่างถูกต้องและเพื่อไม่ให้เสียโอกาสของทางราชการจะต้องมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ใหญ่บ้านนั้นก่อน ถ้าทำอย่างนี้จะไม่สิ้นสถานภาพของผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นไม่ว่าจะบวชกี่วันก็ต้องขออนุญาตลาบวชอย่างถูกต้อง ผมก็มานึกถึงข้าราชการก็คงเป็นทำนองเดียวกันเพราะก็มีระเบียบที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นราชการจะต้องไม่เป็นพระภิกษุ นักบวชเช่นกัน หากจะบวชก็จะต้องขออนุญาตลาบวชอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นก็อาจจะหมดสถานภาพการเป็นข้าราชการได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยเกิดปัญหาเพราะผู้บังคับบัญชาไม่ทราบหรือทราบแต่ไม่อยากเอาเรื่อง แต่หากมีปัญหาขึ้นมาก็จะเสียโอกาสได้ ยิ่งถ้าเป็นข้าราชการการเมืองหากลากิจหรือลาพักผ่อนแล้วไปบวชอาจถูกคู่แข่งนำไปเป็นสาเหตุของการหมดสภาพข้าราชการการเมืองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (3)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.69
เขียนเมื่อ 

     ข้าราชการลากิจไปบวช ผิดหลายกรณีครับ อย่างที่กล่าวถึงนั่นก็ใช่ล๊ะ

     ผมว่ายาวนะครับ เพราะการลาบวชของข้าราชการนั้น เป็นการกราบทูลลาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ เมื่อทรงมีพระบรมราชานุญาตแล้ว ถึงจะบวชได้ (ระดับจังหวัดทรงมอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ)

     ที่นี้เวลาบวชพระท่านจะถามก่อนเป็นภาษาบาลี ตอนที่เป็นนาคว่า "ผู้ปกครอง หรือผู้บังคับบัญชาท่านให้มาบวชได้ใช่ไหม" เมื่อเรารับ "อามะ พันเต" และพระอุปัชฌา วินิจฉัยว่าอนุญาตให้บวชได้ นั่นหมายถึงว่าเริ่มถึงเราก็โกหกไปข้อแรกแล้วครับ (เพราะยังไม่มีหนังสือแสดงพระบรมราชานุญาต) พระที่ร่วมสังฆกรรมในการบวชให้ทั้งหมดก็ผิดต้องอาบัติ (จำอาบัติไม่ได้ว่าข้อใด) สุดท้ายการบวชก็ไม่เป็นผล หรือไม่มีอานิสงค์

     สำเนาหนังสือแสดงพระบรมราชานุญาตฯ ที่กล่าวถึงตอนผมบวช ผมยังเก็บไว้เลยครับ

    

พรวีระ แผ่นทอง
IP: xxx.26.102.112
เขียนเมื่อ 

ผู้ใหญ่บ้านบวชหน้าไฟงานศพญาติผิดระเบียนไหมครับ...

221026h
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ผู้ใหญ่บ้านบวชหน้าไฟผิดระเบียบไหมครับ