ความเห็น 4413

ลากิจไปบวชกับลาบวช ไม่เหมือนกัน

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.69
เขียนเมื่อ 

     ข้าราชการลากิจไปบวช ผิดหลายกรณีครับ อย่างที่กล่าวถึงนั่นก็ใช่ล๊ะ

     ผมว่ายาวนะครับ เพราะการลาบวชของข้าราชการนั้น เป็นการกราบทูลลาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ เมื่อทรงมีพระบรมราชานุญาตแล้ว ถึงจะบวชได้ (ระดับจังหวัดทรงมอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ)

     ที่นี้เวลาบวชพระท่านจะถามก่อนเป็นภาษาบาลี ตอนที่เป็นนาคว่า "ผู้ปกครอง หรือผู้บังคับบัญชาท่านให้มาบวชได้ใช่ไหม" เมื่อเรารับ "อามะ พันเต" และพระอุปัชฌา วินิจฉัยว่าอนุญาตให้บวชได้ นั่นหมายถึงว่าเริ่มถึงเราก็โกหกไปข้อแรกแล้วครับ (เพราะยังไม่มีหนังสือแสดงพระบรมราชานุญาต) พระที่ร่วมสังฆกรรมในการบวชให้ทั้งหมดก็ผิดต้องอาบัติ (จำอาบัติไม่ได้ว่าข้อใด) สุดท้ายการบวชก็ไม่เป็นผล หรือไม่มีอานิสงค์

     สำเนาหนังสือแสดงพระบรมราชานุญาตฯ ที่กล่าวถึงตอนผมบวช ผมยังเก็บไว้เลยครับ