ร่างกำหนดการ UKM-9 มอดินแดงพาแลง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เตรียมการเข้มเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ ๙

ร่างภาพรวมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ ๙

 เวลาใกล้เข้ามาหลังจากที่ไปงานเสวนาเครือข่าย UKM 8 ยี่เป็ง ที่สุโขทัย

 ทีมงาน "มอดินแดงพาแลง" ได้เสนอร่างกำหนดการดังนี้ครับ (ประชุมครั้งแรก ๑๖ พ.ย ครั้งที่ ๒ ๒๗ พ.ย)

 พุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

 ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ เสวนาทีมงาน "คุณ(เอื้อ)อำนวย แห่งอีสาน" ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ ม.ข โดยวิทยากร จากทีมปูน คือ ดร.วรภัทร์ และ อาจารย์ ทวีสิน และ จะมีการบรรยายพิเศษ การประชุม KM จากประเทศสิงคโปร์

 พฤหัสที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

 ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โครงการสร้างทีมงาน คุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๓

 ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ประชุมผู้ประสานงานหลักสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่าง มหาวิทยาลัย (Business Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาหารศูนย์ บริการวิชาการ ม.ข

 ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรองที่ ศาลาจตุรมุกข

 ศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ โรงแรมโฆษะ

 ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พีธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.ปาฐกฐาพิเศษ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และ ประเทศชาติ

 ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐  น.ห้องที่ ๑ Show and Share Center of Excellence (1) ก่อกำเนิด เป้าหมาย ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

                           ห้องที่ ๒ ติดตาม ผลสำเร็จของการ พัฒนา ต่อยอด ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของเครือข่าย

 ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. อาหารกลางวัน แบบง่ายๆ พร้อมกับ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ นักวิจัย ของแต่ละมหาวิทยาลัย "เรียนรู้ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ กับ นักวิจัยที่มีผลงานเป็นแบบอย่าง"

 ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องที่ ๑ Show and Share Center of Excellence (2) เรียนรู้ ในผลสัมฤทธิ ผลกระทบของงานวิจัย ในการนำไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสู่สังคม ชุมชน และ ประเทศชาติ

                           ห้องที่ ๒ Best Practice จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย สำหรับสายสนับสนุน

 ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. มอดินแดงขันโตก และ เยี่ยมชมหอศิลป ชมการแสดงจากชาวมอดินแดง

เสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ โรงแรมโฆษะ

 ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. สรุปผลการเสวนา Show and Share Asset

 ๑๐.๓๐  แลก เปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรม ตามสถานที่ประวัติศาสตร์ เช่น หนองคาย-เวียงจันทร์ หรือ อำเภอชนบท หรือ ตามรอยไดโนเสาร์ภูเวียง

เรียนเชิญ เสนอแนะครับ ทีมมอดินแดง นัดปรึกษาหารืออีกครั้ง เป็นครั้งที่ ๓ ในวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับท่าน JJ
  • สรุปว่าจะแยกเป็น สองห้อง....สามกลุ่ม...ใช่ไหม ?
  • กำหนดสัดส่วนหรือยังครับว่าเป็นเท่าไหร่ ? ในแต่ละห้อง...แต่ละส่วน
  • ท่านอื่น ๆ เห็นอย่างไรครับ ? เริ่มใส่หมวกมา UKM หรือเปล่า ?
เขียนเมื่อ 

   Violin เรียนท่านพี่ Panda

 UKM-9 มีสองห้องครับ ห้องทีมงานวิจัย และ ห้องที่มีการติดตามงาน UKM ครั้งก่อนๆ มา Show and Share for Best Practice สถาบันละ ๑๐ ท่าน ยกเว้นเจ้าภาพ และ มมส อาจมีผู้สังเกตุการณ์เพิ่มมากเป็นปกติ แต่ต้องจ่ายส่วนเกิน

 Be In Loveส่วนกิจกรรมอื่นๆจะมีก่อนสองวัน วันแรก เตรียมงานคุณอำนวยแห่ง UKM และ แห่งชาติ โดยเชิญ ทีมปูนและ อ.ไร้กรอบ วันที่ ๒ สร้างทีมคุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๓ ครับ ตัวแทนแห่ง ๕ ท่านครับ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่แจ้ง (ร่าง) กำหนดการครับ ท่านอาจารย์จิตเจริญ
เขียนเมื่อ 

 Coffee Drinker เรียนท่านกัมปนาท

 ขอบพระคุณครับ

 วันพุธเรียนเชิญ ไปที่มอดินแดง ลปรร กับทีมปูนนะครับ รับไม่อั้น

  • wow โพสต์ตั้งแต่วันที่ 4 ธค แต่...
  • คุณนายสายเสมออีกแล้ว ^__*
เขียนเมื่อ 

 Candy Cane 2 เรียนท่านหนิง

 มาสาย ยังดีกว่า บ่ได้มา เวลาไม่สำคัญ เพียงขอกำลัง(ใจ) ใจสั่งมา

ฟิ้ววววววววววว  ไปทางมข.ค่ะ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านหนิง หญิงจริง ร่วมสร้างสรรค์

 ยินดีครับ ทีมงาน ท่าน(เอื้อ)อำนวย แห่ง มมส เป็นอย่างไรบ้างครับ

"ทีมมอดินแดง นัดปรึกษาหารืออีกครั้ง เป็นครั้งที่ ๓ ในวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ"

กราบเรียน อาจารย์หมอ JJ ที่เคารพรักครับ

เนื่องจากเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเดียวในการเตรียมการและประสานงาน

ผมขอรบกวนอาจารย์หมอช่วย update กำหนดการ UKM 9 ด้วยครับ ผมขออนุญาตเน้นที่วันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 50 ก่อนครับ เพราะเป็นหัวใจของ UKM 9

ผมอยากจะนำมาช่วยกันทำความเข้าใจให้ตรงกันและเตรียมการได้ถูกต้อง รวมทั้งต้องใช้แนบหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ

ขอบคุณครับ

เรียน อ. jj ที่เคารพ ...ทราบแล้วไม่เปลี่ยนครับ

ควรมี "คุณกิจ" ตัวจริง โดยมีสัดส่วนกับนัก KM ที่ 80 : 20 (ตามที่ท่าน อ.หมอวิจารณ์ เสนอไว้...ก็ดีครับ)

ขอบคุณครับ
วิชิต

เขียนเมื่อ 
ทาง ม.อ....ให้โควต้า...
 1."คุณกิจ....จากศูนย์วิจัยเฉพาะทาง" ทั้ง 10 ที่นั่ง...จะได้รายชื่อวันที่  9 มค.นี้  สำหรับ
 2.ผู้แทนเครือข่าย....จะไป 2 ท่าน....สำหรับประชุม Business Me...
 3. คุณอำนวย....5 ท่าน...จะใช้คุณกิจ จากข้อ 1 เข้าอบรม
 4.  สำหรับคนที่จะเข้า ห้องที่ ๒ ติดตาม ผลสำเร็จของการ พัฒนา ต่อยอด ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของเครือข่าย  และห้องที่ ๒ Best Practice จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย สำหรับสายสนับสนุน 
กำลังจะนำเรียน...ผู้ใหญ่ว่าจะจัด แบบไหนไป ....เพราะน่าจะเป็นส่วนที่เกิน โควต้า...