ขอกราบก้มประนมน้อมพร้อมด้วยรัก

 

ลงบนตักเป็นที่พักค่อยรักษา

 

ไออุ่นพ่อยังตราตรึงในอุรา

 

ด้วยความรักและเมตตากว่าผู้ใด

  

รักของพ่อไม่เคยท้อแม้ลำบาก

 

ความเหนื่อยยากแสนลำบากตรากตรำไหว

 

เพื่อลูกรักจักสบายทั้งกายใจ

 

เพื่ออนาคตเมื่อเติบใหญ่ได้มั่นคง

  

ความรักแท้ที่พ่อมีแสนมีค่า

 

เกินไปกว่าทรัพย์สินใดไม่สูงส่ง

 

เกินกว่ารักที่พ่อให้อย่างมั่งคง

 

และยืนยงตราบฟ้าดินไม่สิ้นไป

  

ด้วยความรักจากใจพ่อต่อลูกนี้

 

กว้างไปกว่าท้องนทีอันกว้างใหญ่

 

สูงกว่าฟ้าเหนือเมฆาอันกว้างไกล

 

มั่นคงกว่าขุนเขาใหญ่ในแผ่นดิน

  

ขอกราบก้มประนมกราบตราบชีวิต

 

ด้วยดวงจิตกตัญญูมิรู้สิ้น

 

ตอบแทนบุญคุณบิดาชั่วชีวิน

ตราบฟ้าดินยังคงอยู่มิรู้คลาย ...