ด้วยแสงแดดยามเช้าที่ระอุ  แต่พวกเรานักเรียน  ครู ผู้ปกครอง  ต่างก็ไม่มีความร้อนสักนิด 

เรารอที่จะ  กราบพ่อ  พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

หลังจากที่  นักเรียนได้ซักซ้อม  การแสดงต่างๆ  ตลอดจนซ้อมพิธีมากันอย่างดีเยี่ยม

 

   

นักเรียนมีความตั้งใจสูง  อดทน แสดงให้เห็นถึง  ความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่

นักเรียนชั้นอนุบาล  ยืนได้ในที่แดดจัดเป็นเวลานานเคียงคู่กับ  พี่ชั้นประถม  ครู  และผู้ปกครอง  เรายืนรอเวลาด้วยกัน

   

การแสดงที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี  สวยงาม  ได้แสดงอย่างสมภาคภูมิ  ตลอดทั้งกิจกรรมกราบพ่อ  ที่เป็นตัวแทนในวันนี้ ซาบซึ้งตรึงใจ

   

เสร็จพิธี  ถ่ายรูปร่วมกัน  เชื่อมความสัมพันธ์  ลูกกับพ่อ  ผู้ปกครองกับครูและโรงเรียน

อยู่บนผืนแผ่นดินไทยเดียวกัน  จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  พระองค์เดียวกัน