คุณหมอนันทา ได้แนะนำกระบวนทัพ KM กรมอนามัยต่อนะคะ โดยเริ่มที่

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ... คุณเอื้อเบอร์ 2 หรือประธาน KM ของกรมอนามัย

 • ผมเชื่อเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงมีเป้าหมายทำให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรกรมอนามัย ... ในประเด็นการเรียนรู้ในกรมอนามัยคืออะไร ก็คือ จากความรู้ทางวิชาการ สู่ความรู้ในเรื่องของการทำงาน ซึ่งเป็น tacit knowledge
 • ผมใช้วิธีการที่ทำคือ Learning by confusion เริ่มที่การเขียนแผนฯ โดยผู้นำขององค์กรไปทำแผน KM ที่ไม่ต้องมีการอบรมมากนัก
 • ผมเน้นการทำ KM ที่ ความเชื่อที่ว่า การทำ KM ไม่มีอะไรผิด ไม่มีอะไรถูก
 • การทำ KM ไม่ได้การทำเพื่อการเสียสละ แต่เป็นความจำเป็น เพราะการทำ KM ทำให้การทำงานดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
 • ผมเน้นสร้างสิ่งแวดล้อม ... ท่านรองฯ ประเสริฐ ท่านเน้นทำในเรื่อง ... เงิน ทอง กำลังใจ ... ส่วนผมคุณเอื้อเบอร์ 2 เป็นผู้ให้ความรู้ และความมั่นใจ
 • คนกรมอนามัยพิสูจน์แล้วว่า ทำ KM ไม่ยาก เพราะว่าทุกคนมีสัญชาติญาณของการทำ KM อยู่แล้ว ทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้ดีขึ้น และมีการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
 • KM ของกรมอนามัยจะเป็น KM ที่ตกผลึกมากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนกันทั้งใน และนอกกรมอนามัย

ทพญ.นนทลี ฉายา เพื่อนร่วมทางค่ะ ... ผู้จัดการความรู้ทางเวปไซต์ Kcenter ของกรมอนามัย

 • การจัดการ Explicit knowledge ของกรมอนามัย ทำโดยที่กรมอนามัยมีเวปไซต์ของทุกหน่วยงานในกรมอนามัย ทำให้มี Explicit knowledge อยู่ทั่วไปในกรมอนามัยที่ ผู้ที่สนใจจะสามารถสืบค้นได้
 • ในส่วนของความรู้ที่เป็น tacit knowledge กรมอนามัยได้อาศัยเวทีเวปบล็อค GotoKnow.org ของ สคส. เพื่อเอื้อต่อการ ลปรร. ส่วนของความรู้ที่เป็น tacit knowledge ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ชาวกรมอนามัยได้เข้าไปใช้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆ และก็ได้เพื่อนผ่านทางบล็อกมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน
 • จัดให้มีการไหลเวียน tacit knowledge ในเวปไซต์ kcenter.anamai.moph.go.th ในเรื่องของความรู้ผ่านบล็อค และ บันทึกหลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทสรุปจาก พญ.นันทา อ่วมกุล

 • KM สามารถไปสร้างความสัมพันธ์กับทุกคน ตั้งแต่นักวิชาการไปจนถึงผู้ปฏิบัติงาน เช่น คนขับรถก็มีความภูมใจในสิ่งที่เล่า ที่ได้ทำประโยชน์ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็มีความภูมิใจที่คนไข้ชมเชย
 • KM สามารถสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานต่อเนื่องไปด้วยกัน เช่น ความสัมพันธ์กับ อบต. ของศูนย์อนามัยที่ 1
 • KM สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีดีต่อกัน ด้วยความรู้สึกว่า สิ่งที่เขาเล่านั้นได้ประโยชน์และช่วยสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีดีต่อกัน
 • สิ่งที่ให้แก่กัน เขาก็ได้เรียนรู้ทั้งจากคนที่เก่งกว่า และด้อยกว่า
 • ทุกคนได้ทุกครั้งที่ไปร่วมกิจกรรม KM
 • คุณเอื้อจะสามารถทำงานได้สำเร็จ ก็ต้องมีเลขาฯ และทีมงาน ซึ่งต้องเป็นผู้ประสานสิบทิศ เพื่อให้การดำเนินงาน KM ได้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ความรู้สึกผู้เข้าร่วมการสัมมนา

นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ สปสช.

 • ผมคิดว่าเรื่อง KM นี้มีความสำคัญ และมีประโยชน์ที่ทำให้คนรู้จักวิธีคิด ได้ความรู้ ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการที่ทำให้มีความสุข ทำให้เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
 • สิ่งที่ สปสช. จะทำก็คือ การที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร ผมพยายามสร้างความสัมพันธ์ในบุคลากรในที่ทำงาน และในพื้นที่ ภายใต้บริบทของการเรียนรู้ร่วมกัน และโดยใช้วิธีการ KM เพื่อการจัดการการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในขณะการประชุมด้วย

และเราก็ได้เครือข่าย และพันธมิตรเพิ่มเติมจากการสัมมนาครั้งนี้ค่ะ โดย

 • คุณกังสดาล จากสำนักงานควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ... เธอบอกไว้ว่า ชื่นชมที่หน่วยงานย่อยหลายๆ หน่วยของกรมอนามัยมาร่วมกันจัดการความรู้ และขอร่วมเป็นทีมพันธมิตร ศูนย์อนามัยที่ 6 ที่จะได้ขับเคลื่อนความรู้ไปด้วยกัน
 • จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ... เธอก็บอกว่า จะขอไปเรียนรู้เรื่องการทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีความสนใจในการทำเรื่อง KM
 • และ เจ้าของฉายาลุงศรีขวัญ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.นครศรีธรรมราช ... ก็เล่าให้ฟังว่า ท่านผู้ว่าฯ ได้กำหนดให้ชุมชนโรงเรียนดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้ และนำกระบวนการ KM ไปเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง และมาขอเป็นเครือข่าย หรือ network หรือพันธมิตร รวมทั้งเป็นเพื่อน ในเครือข่ายของ KM กรมอนามัยด้วย เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนฐานรากเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะได้ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน

ทั้งหมดนี้ กรมอนามัย รับเป็นเครือข่ายทั้งหมดละค่ะ

ทัพของกรมอนามัย ยังมีแม่ทัพอีกมากมายนะคะ ไม่หมดเพียงแค่นี้ สนใจต้องติดตามต่อค่ะ