เดินชมนิทรรศการ การประกวดภาพวาดที่ฟิวเจอร์ ปาร์ก รังสิต ที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัว ชมภาพถ่ายด้วยความเพลินเพลิน จึงนำภาพบางส่วนที่สวยงามมาฝากันนะครับ และมีแจกกล้าไม้ด้วยนะครับ

  • ใครต้องการกล้าไม้ไปลงทะเบียน และรับกล้าไม้ได้ทันทีเลยนะครับ พรุ่งนี้ผมจะไปลงทะเบียน

  • ภาพที่เขาส่งเข้าประกวดกัน สวยทุกภาพ

  • ชาวนากับพ่อ

  • ทั้งหมดเป็นภาพบางส่วนของงาน นำมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมกันนะครับ

วันนี้ที่รังสิต ฝนตกด้วยนะครับ อากาศเย็นสบาย