นักวิจัยเคมีไฟฟ้า

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลการตัดสินรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   ว่าได้แก่ ศ. ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล แห่งคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากผลงานด้าน เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า   (,)

มูลนิธิฯ กำหนดแถลงข่าวรางวัลในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ซึ่งผมติดไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   และมีกำหนดเลี้ยงแสดงความยินดีในค่ำของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  ซึ่งผมก็ติดไปประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จังหวัดตรัง    เขาจึงเอาหนังสือที่แจกในงานเลี้ยงมาให้ผมก่อนเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม    ในงานประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑ ของ บวท.    ได้อ่านหนังสือนี้แล้ว เกิดความชุ่มชื่นใจ    ที่ได้เห็นนักวิทยาศาสตร์ไทยมีผลงานคิดค้นระดับที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก    คือด้านการพัฒนาขั้วไฟฟ้าใช้งาน (electrode)    รวมทั้งเป็นตัวอย่างของนักวิชาการที่มีการสร้างตัวขึ้นมาจากการทำงานวิชาการภายในประเทศ   ซึ่งเรื่องนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควรภาคภูมิใจเป็นพิเศษ ในการเอื้อสภาพแวดล้อมของการวิจัย เพื่อการทำงานสร้างสรรค์   

วิจารณ์ พานิช           

๑๑ ก.ค. ๖๑

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)