ทฤษฎีความรักผ่านการวิเคราะห์และพิจารณาพฤติกรรม

ทฤษฎีความรักผ่านการวิเคราะห์และพิจารณาพฤติกรรมทางจิตวิทยา

                                                                                             ตฤณห์ โพธิ์รักษา

                     เรื่องราวเกี่ยวกับความรักนั้น เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีการพูดถึงอย่างกว้างขวาง และล้วนแต่ไม่สามารถชั่งตวงหรือหาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่ตายตัว มาอธิบายความเป็นมา และลักษณะเฉพาะของความรักได้ ความรักของมนุษย์นั้นประกอบด้วยหลายแง่มุมด้วยกัน มีทั้งความรักทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา วิทยาศาสตร์ และความผูกพันในฐานะสัตว์สังคม

                     แต่ทฤษฎีที่ผู้เขียนจะนำเสนอในวันนี้ ได้ยกตัวอย่างมาจากงานศึกษาจากนักวิชาการด้านอารมณ์ ด้านจิตวิทยา เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยอิงความหมายของความรักโดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดระหว่างกรณีศึกษาหรือคนสองคนหรือมากกว่าสองคนนั่นเอง จากทฤษฎีของ Zick Rubin นักจิตวิทยาได้ให้ความหมายและสาเหตุ ของการเกิดอารมณ์รักอย่างลึกซึ้ง รักแบบเสน่หา ขึ้นมาจากสามปัจจัยที่ประกอบกันได้แก่ 1.ความผูกพัน (Attachment) 2. ความห่วงใยซึ่งกันและกัน (Caring) และ 3.ความใกล้ชิดกัน (Intimacy) ในที่นี้อาจจะเป็นการใกล้ชิดกันทางด้านจิตใจ หรือทางด้านเพศสัมพันธ์ก็ได้ และเมื่อสามอย่างนี้มาประกอบกัน ทำให้เกิดแนวโน้มที่บุคคลสองบุคคลจะมีความ  “รู้สึกรัก”  เกิดขึ้นมานั่นเอง

      แต่ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นไม่มีทฤษฎีใดที่จะสามารถอธิบายความรักได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์เพราะมุมมองความรักของแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกันออกไป ไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยสามปัจจัยดังที่กล่าวมาจากทฤษฎีของ Rubin ทั้งหมด แต่อาจจะเกิดขึ้นได้จากแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่นเมื่อเรามีความห่วงใยให้แก่บุคคลบุคคลหนึ่ง ความห่วงใยนั้นเริ่มทวีคูณกลายเป็น ความไม่สบายใจเมื่อเขาหายไป ขาดการติดต่อ ความเป็นห่วง และความคิดที่วนเวียนเกี่ยวกับบุคคลนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณมีความรู้สึกนั้นขึ้นมาแล้ว นั่นเป็นสัญญาณที่หมายความว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเกิดความรักกับบุคคลคนนั้นขึ้นมาในระดับหนึ่ง หรืออาจจะเรียกได้ว่า เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นในระดับที่เรียกว่าพิเศษกว่าคนทั่วๆไป

          ทฤษฎีความรักอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจของ Elaine Hatfield นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกัน ได้แยกแยะประเภทของความรัก ที่ขึ้นอยู่กับตัณหาที่มีความรุนแรง ซาบซึ้ง เร่าร้อนดูดดื่ม หรือมีความต้องการทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง(Passionate) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของมนุษย์ เปรียบเทียบกับความรักที่เกิดจากความสงสาร การเห็นอกเห็นใจ (Compassionate) โดยสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันดี

 คำว่า          “รักเพราะสงสาร” “รักเพราะเห็นอกเห็นใจ” ความรักที่เกิดขึ้นแบบนี้นอกจากจะทำให้ฝ่ายที่ถูกรักไม่ได้รู้สึกดีกับความรักที่เกิดขึ้นจากความสงสารแล้ว ยังเป็นการบังคับผู้ที่รักให้เกิดความรู้สึกรักเนื่องจากความรู้สึกต้องรับผิดชอบสำหรับบางสิ่งบาง ความรู้สึกผิด หรือความกดดันที่ตนต้องรับผิดชอบ ความรักแบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์ และฝ่ายหญิงที่อายุน้อยเกิดตั้งท้องขึ้นมา ความจำเป็นต้องรัก ที่เกิดขึ้นจากรณีแบบนี้ จึงไม่ใช่สิ่งบริสุทธิ์ที่ควรค่ากับการใช้คำว่า  “รัก” เอาเสียเลย

                บทความนี้สำหรับผู้เขียนแล้ว มีเจตนาที่จะถ่ายทอดมุมมองที่ต่างออกไป อ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง และหวังว่า บทความสั้นๆนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ตรองดู ว่าการบ่มเพาะความรักของท่านนั้น เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ เกิดจากการหมุนของจักรวาลที่เหวี่ยงคู่แท้มาเจอกัน เกิดจากความผูกผันอันยาวนั้น หรือเกิดจากความรู้สึกผิดที่ต้องการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้ทำพลาดไป

 #ขอให้ทุกท่านได้พบทฤษฎีความรักของตนเอง

 

References

https://www.verywellmind.com/t...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตวิทยาประยุกต์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

649466

เขียน

10 Aug 2018 @ 21:04
()

แก้ไข

23 Nov 2018 @ 11:05
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก