สาเหตุการเสพติดพฤติกรรม

สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ ต้องมีพฤติกรรมเสพติด 4 ประการ

1) ขาดองค์ความรู้ เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั่นมีโทษ มีประโยชน์อย่างไร มีผลกระทบกับตน ครอบครัว และสังคมเช่นไร

2) ขาดโอกาส โอกาสในการเรียนรู้ โอกาสการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ขาดการให้โอกาสได้รับรู้ในสิ่งที่ควรรู้


3) ขาดกำลังใจ ไม่กำลังใจเพียงพอที่จะต่อสู้กับพลังควสมรุนแรงของสิ่งเสพติด ขาดคนให้กำลังใจจากคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม

4) ขาดเครือข่าย มีปัญหาแต่ไม่มีที่จะปรึกษา ต้องอยู่โดดเดี่ยว หาที่พึ่งไม่ได้

5) ขาดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมบางอย่าง เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดปัญหาการเสพติดพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม

การลดสาเหตุดังกล่าว จะต้องให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสมีองค์ความรู้มากขึ้น ได้รับรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โทษและผลเสียต่างๆ รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้เท่าทัน ก็จะทำให้ลดปัญหาได้บ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (0)