การลดผลกระทบจากยาเสพติด

การเสพติด มีพลังมหาศาล ต้องนำประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นครูของเราการที่จะนำหลักการและทฤษฎีมาแก้ไข ก็ควแก้ได้บางส่วน

ที่ผ่านมาประเทศเรานำกระบวนการยุติธรรมมาใช้ ปรากฎว่ามีคนทำผิดในด้านยาเสพติดมากจนมีคนจำคุกมากจนล้นคุก กลายเป็นปัญหาในด้านงบประมาณ ด้านสถานที่กักขัง และอื่น ๆ

แม้ที่ผ่านมาจะนำการบำบัด ฟื้นฟู้มาใช้ ก็แก้ได้ระดับหนึ่ง คนที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวมา ก็มีการทำผิดซ้ำอีก

ปจจุบันจึงมีแนวคิดที่จะแก้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม และมีแนวคิดว่าการติดยาเสพติดคือโรคทางสมองชนิดหนึ่ง ต้องใช้การฟื้นฟูรักษามากกว่าจะนำกฎหมายมาใช้บังคับ ผลจะลดคนล้นคุกได้อีกทางหนึ่ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (0)