การได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักศึกษาปริญญาโท เป็นความฝันอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิต ที่จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสังคม แต่สิ่งที่เจอ กลับเป็นคำถามที่คางคาใจ เนื่องจากการเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่มีคณะกรรมการชุดวิชา ซึ่งมีอาจารย์หลายท่าน และมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการชุดวิชา แต่ต้องมาสอนนักศึกษาโดยที่ ไม่ได้มีการประสานงานที่ดี ยกตัวอย่างเช่น ในการสั่ง paper ฉบับหนึ่ง ที่ต้องรอโจทย์จากคณะกรรมการชุดวิชา แต่อาจารย์ที่สอนกลับให้โจทย์มาให้นักศึกษาทำ(ไม่รู้ว่าอาจารย์นำโจทย์มาจากที่ไหน ซึ่งต่างกับโจทย์ที่คณะกรรมการชุดวิชาตั้งมาอย่างสุดขั้ว ) สุดท้าย นักศึกษาก็ต้องทำ เพิ่มอีก 1 ฉบับ ตามที่คณะกรรมการชุดวิชาออกโจทย์มา หลังจากนั้น การสอบปลายภาคมาถึง ข้อเขียนสามข้อ ที่มีการตรวจโดยคณะกรรมการชุดวิชา 1 ข้อ ต่อ 1 ท่าน (ซึ่งไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนเป็นคนตรวจ)ผลปรากฏว่า มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อย ที่ต้องผิดหวังกับผลการเรียนที่ออกมา ระบบการตรวจข้อสอบ และการตัดเกรด ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะความผิดของนักศึกษาหรือไม่ ที่ไม่ได้เขียนข้อสอบให้ตรงกับแนวของอาจารย์ที่ตรวจ แต่กลับไปตอบข้อสอบ ตามแนวของอาจารย์ที่สอน อะไรคือมาตรฐาน ที่จะทำให้นักศึกษาได้กระจ่าง ผลดี และผลเสียที่เกิดจากระบบนี้ ควรแก้ไขด้วยวิธีใด