วันนี้ชาว gotoknow คงไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครกันแล้ว ผมติดธุระกับมหาวิทยาลัยเรื่องสอบ research และ qualifying exam  ตอนตีสามคงได้ออกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปกรุงเทพเหมือนกัน ดีใจที่จะได้พบสมาชิกหลายคนที่กรุงเทพฯ ท่านอาจารย์หมอ JJ ท่านอาจารย์ Beeman คงถึงกรุงเทพฯแล้ว  มาดูว่า การเชื่อมประโยคที่ใช้ before และ after ดีกว่า

 

  before แปลว่าก่อน

   

 after แปลว่า หลังจาก

    ลองดูตัวอย่างประโยคที่เชื่อมกันนะครับ    

 

People lived in the farm.

  

They lived in towns.

  

เมื่อรวมประโยคก็จะเป็น

  

Before people lived in towns, they lived in the farm.

  ก่อนที่คนจะอยู่ในเมือง คนอยู่ในชนบทมาก่อน 

The printing press made books for everyone.

  

Many more people learned to read.

  

After printing press made books for everyone, many more people learned to read.

  

หลังจากที่มีการพิมพ์หนังสือสำหรับทุกคน คนจำนวนมากก็เรียนรู้การอ่านหนังสือ

  

ลองเชื่อมประโยคต่อไปนี้นะครับ

       I pushed a few key on the keyboard.   

 

The printer made a copy of the e-mail message.

  

อีกประโยคนะครับ

  

People began to travel.

          They knew only about their parts of the world. 

 

ลองรวมประโยคสีชมพูมาให้ดูหน่อยนะครับ เอครั้งนี้พี่เม่ย ให้รางวัลใช่ไหมครับ ดีใจที่จะได้พบพี่เม่ย พี่เมตตา พี่โอ๋ พี่รัตติยาที่กรุงเทพฯ เอจำไม่ได้ว่าคุณ Nidnoi มาด้วยไหม….

    Zukowski, J . Johnson,S. Tamplin,E. (2002) Steps to academic reading. 4