ดาวน์โหลด

  Contact

      

แนะนำเว็บดาวน์โหลด  ซอฟต์แวร์จากอินเตอร์เน็ต !!!

           เว็บไซต์สำหรับทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เหล่านี้มาใช้งาน ทางเลือกมีให้คุณ 2 ทางคือ หาซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันเต็มที่มีให้ดาวน์โหลดตามเว็บไซต์ประเภทนี้ (ดูจากลิ้งค์ในหน้าแรกของที่นี่ก็ได้) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวเต็มจริง ๆ ไม่ต้องทำอะไรอีก สามารถใช้งานได้ทันที และอีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้ทำการดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ที่เป็นรุ่นทดลองใช้งาน จากเว็บไซต์ของเจ้าของซอฟต์แวร์นั้น ๆ มาก่อน ส่วนใหญ่จะเป็น shareware ซึ่งจะใช้วิธีการกำหนดระยะเวลาการใช้งานที่จำกัดไว้ หลังจากนั้นจึงทำการหา code สำหรับลงทะเบียนมาใส่ เพื่อให้เป็นเวอร์ชันเต็มจริง ๆ หรือหา crack เพื่อทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ครับ โดยที่วิธีนี้ หากไม่ทราบเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด ก็ให้ไปค้นหาได้ที่ http://www.download.com  เริ่มต้นทำการค้นหาจากที่นั่น ส่วนใหญ่จะมีแน่นอน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In คอมพิวเตอร์

Post ID: 64525, Created: , Updated, 2012-02-11 16:34:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #คอมพิวเตอร์

Recent Posts 

Comments (0)