Blog Ranking in Planet "ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก" 145 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด (30 พ.ย.2549)"

รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อก ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2549 เวลา 11.00 น.ครับอันดับ
โดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ

 อันดับ    Blog     โดย    จำนวนบันทึกระหว่าง  

1 ) KMI Thailand โดย +> Prof. Vicharn Panich = 2051 - 2060


2 ) นเรศวรวิจัย-QA-KM โดย +> ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร = 551 - 560


3 ) ความรู้คือพลัง โดย +> นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ = 341 - 350


4 ) DM KM Facilitator โดย +> วัลลา ตันตโยทัย = 331 - 340


5 ) ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้ GotoKnow โดย +> ดร. จันทวรรณ น้อยวัน = 301 - 310


6 ) ความ “ในใจ” โดย +> Ka-Poom = 271 - 280


7 ) KMนักส่งเสริมการเกษตร โดย +> สิงห์ป่าสัก = 261 - 270


8 ) บ้านสุขภาพ_Go2No โดย +> นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ = 241 - 250


9 ) Dr.Achara bamras โดย +> Dr. อัจฉรา เชาวะวณิช = 221 - 230


10 ) เล้าข้าวศึกษา โดย +> ออต = 211 - 220


11 ) Community Based Research โดย +> จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร = 191 - 200


12 ) Hemato หรรษา โดย +> พี่เม่ย = 181 - 190


13 ) บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย +> รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท = 181 - 190


14 ) play & play โดย +> หญิง,อ้อ,อ้อม = 171 - 180


15 ) วัฒนธรรมท้องถิ่น โดย +> umi = 171 - 180


16 ) ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม โดย +> นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม = 161 - 170


17 ) khajit’s blog โดย +> ขจิต ฝอยทอง = 161 - 170


18 ) สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มข. โดย +> สำนักงานก.พ.เครือข่าย ม.ขอนแก่น = 131 - 140


19 ) การพัฒนาองค์การ โดย +> ใบบุญ = 121 - 130


20 ) effective English usage โดย +> โอ๋-อโณ = 111 - 120


21 ) สถาบันบำราศนราดูร โดย +> พัชรา = 111 - 120


22 ) รุจโรจน์ แก้วอุไร [จากโน้ตของผม] โดย +> อ.หนึ่ง = 101 - 110


23 ) ชุมชนคนชุดเขียว โดย +> ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์ = 101 - 110


24 ) ความรู้ที่ควรจะต้องรู้และได้รู้ โดย +> ชายขอบ = 91 - 100


25 ) เรื่องเล่าจากพ่อ โดย +> ชายขอบ = 91 - 100


26 ) ลานปัญญา โดย +> Handy = 91 - 100


27 ) Occupational Therapy & Leisure Management โดย +> Ajarn Supalak Khemthong = 91 - 100


28 ) พอไหวพอดี โดย +> ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ = 81 - 90


29 ) PR.Library โดย +> “คนเขียนข่าว” = 81 - 90


30 ) บ้านสาระ โดย +> นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ = 71 - 80


31 ) NUQA Staff .. JR โดย +> เจนจิต รังคะอุไร (ตูน) = 71 - 80


32 ) ฅ. km :: Mahasarakham University โดย +> @ wichit chawaha = 71 - 80


33 ) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนปริญญาเอก โดย +> สิริพร กุ่ยกระโทก = 71 - 80


34 ) เรื่องเล่าในวจก.มข. โดย +> ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม = 61 - 70


35 ) ความรู้เพื่อชีวิต โดย +> ดร. แสวง รวยสูงเนิน = 61 - 70


36 ) psychology โดย +> Vij = 61 - 70


37 ) คนไร้กรอบ โดย +> คนไร้กรอบ = 61 - 70


38 ) เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย +> ดร. กานดา รุณนะพงศา = 51 - 60


39 ) จากแดนซากุระ…สู่…พุ่มมะลิ โดย +> Mitochondria = 51 - 60


40 ) เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกล โดย +> ชาญวิทย์-นครศรีฯ = 51 - 60


41 ) ห้องผู้ป่วยในกับวันอันแสนหวาน โดย +> จันทร์เมามาย = 51 - 60


42 ) เรื่องเล่าของ KnowledgeVolution โดย +> ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ = 41 - 50


43 ) เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ โดย +> เรือจ้าง = 41 - 50


44 ) วารสารศูนย์บริการวิชาการ โดย +> สิรินธร วงษ์ชาลี = 41 - 50


45 ) Nidnoi Variety โดย +> nidnoi = 41 - 50


46 ) นานาสาระ กับกองกลาง มมส. โดย +> อ้อ - สุชานาถ = 41 - 50


47 ) Sp2NoteTaker โดย +> ปวีณา ธิติวรนันท์ = 41 - 50


48 ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส. โดย +> ลิขิต = 41 - 50


49 ) Bright Lily โดย +> Bright Lily = 41 - 50


50 ) สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย โดย +> ชายขอบ = 31 - 40


51 ) ฅนรักกล้วยไม้ โดย +> ภูคา = 31 - 40


52 ) ชีวิตคือการเรียนรู้ โดย +> ดร. กานดา รุณนะพงศา = 31 - 40


53 ) หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม โดย +> audit3. = 31 - 40


54 ) learning&research โดย +> Kawao = 31 - 40


55 ) สมุดบันทึกของ k-jira โดย +> K-jira = 31 - 40


56 ) ทรงพระเจริญ โดย +> ทิวา ราตรี = 31 - 40


57 ) บันทึกส่วนตัวนักศึกษาปริญญาเอก โดย +> Nongnew_Student Ph.D.(IT) = 31 - 40


58 ) บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย +> MS Charatsri Chutachindaket = 21 - 30


59 ) Empirical Research โดย +> ดร. ไสว เลี่ยมแก้ว = 21 - 30


60 ) แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KM โดย +> รศ.ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย = 21 - 30


61 ) นครราชสีมาเขต1 โดย +> วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ = 21 - 30


62 ) ชนบท โดย +> นาย ชำนาญ บัวทวน = 21 - 30


63 ) CuLtuRaL:) gARdeN โดย +> ยอดดอย = 21 - 30


64 ) Productivity Champion โดย +> นาย จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว = 21 - 30


65 ) QA Innovation โดย +> qainovt = 21 - 30


66 ) Thawat Matte โดย +> Thawat = 21 - 30


67 ) งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน โดย +> สิริพร กุ่ยกระโทก = 21 - 30


68 ) ฝึกตนฝนปัญญา โดย +> วิมลศรี ศุษิลวรณ์ = 21 - 30


69 ) KKU Innovation 2007 โดย +> paew = 21 - 30


70 ) สมาชิกหอสมุด โดย +> คุณ สุวรรณา นุ่มพิษณุ = 11 - 20


71 ) ลูกช้าง ‘ 30 โดย +> ศศิธร ติณะมาศ = 11 - 20


72 ) กิจการนักศึกษา โดย +> poopeh = 11 - 20


73 ) วิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อการเกษตรระดับท้องถิ่น โดย +> จรัณธร = 11 - 20


74 ) ชุมชนคนคุณภาพ โดย +> คุณ รัตติยา เขียวแป้น = 11 - 20


75 ) สร้างสังคมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย +> วิมลศรี ศุษิลวรณ์ = 11 - 20


76 ) ภูมิปัญญา โดย +> สิงห์ป่าสัก = 11 - 20


77 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย +> สิงห์ป่าสัก = 11 - 20


78 ) paula-network โดย +> วราภรณ = 11 - 20


79 ) นู๋ ทิม เล่าเรื่องสัพเพเหระ โดย +> nutim = 11 - 20


80 ) งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์ โดย +> งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร = 11 - 20


81 ) คุณอำนวย BM โดย +> beeman = 11 - 20


82 ) เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดย +> เหน่น ณัฐวร โภคาธิกรณ์ = 11 - 20


83 ) โลกในใจของนักเรียน โดย +> นาย ธเนศ ขำเกิด = 11 - 20


84 ) Discharge planning โดย +> จุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน์ = 11 - 20


85 ) การจัดการความรู้ภาครัฐ โดย +> พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค = 11 - 20


86 ) KM สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร โดย +> สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร = 11 - 20


87 ) Panda E-learning โดย +> panda = 11 - 20


88 ) ถนน KM โดย +> รศ.พญ. ปารมี ทองสุกใส = 11 - 20


89 ) Road Safety Is No Accident โดย +> Mr. Paemit Bunnjaweht = 11 - 20


90 ) KPRUQA Board Chairman โดย +> Champol.O_KPRU = 11 - 20


91 ) สัพเพ เหระ เล่าสู่กันฟัง โดย +> คุณ รัตติยา เขียวแป้น = 11 - 20


92 ) มุมสบาย โดย +> เพื่อนร่วมทาง = 11 - 20


93 ) ต้มยำความคิด โดย +> ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์ = 11 - 20


94 ) สถาปนิกสังคม โดย +> นาย ไชยยงค์ - คงตรีแก้ว = 11 - 20


95 ) Open New World โดย +> IS = 11 - 20


96 ) วงปี โดย +> มัทนา = 11 - 20


97 ) กศน.แปดริ้ว โดย +> Mr. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ = 11 - 20


98 ) นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ โดย +> ศริน = 11 - 20


99 ) การจัดการความรู้ในมหาชีวาลัยอีสาน โดย +> Mr. sutthinun pratchayapruet = 10


100 ) ขจิต ฝอยทอง โดย +> นาย ขจิต ฝอยทอง = 9


101 ) อื่นๆอีกมากมาย หลากหลายเต็มท้องฟ้า โดย +> ครู บัว ทองกะไลย = 9


102 ) สถาปนิกใจดี โดย +> อ.พงศกร = 8


103 ) ภาษาอังกฤษน่ารู้ โดย +> ดวงเด่น = 8


104 ) R2R ในแผนกวิสัญญีฯ มข. โดย +> นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง = 8


105 ) thaibannok โดย +> นางสาว จารุณี ซามาตย์ = 7


106 ) สำเนียงต่างๆของภาษาอังกฤษ โดย +> … ธมวุฒิ โภคาธิกรณ์ = 7


107 ) M-Learning โดย +> krutuk = 7


108 ) เรื่องราวของความรู้สึก โดย +> ไออุ่น = 7


109 ) puangpen’s blog โดย +> รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ = 6


110 ) Independent Study โดย +> รศ. วัฒนา สุนทรธัย = 6


111 ) ครอบครัวตัวแสบ โดย +> Singchai = 6


112 ) งานวิสัญญี..(เพื่อผู้ป่วย)…ไทย โดย +> นาง กฤษณา สำเร็จ = 6


113 ) ส่วนตัว โดย +> ศริน = 6


114 ) ตำบลนอกเมือง โดย +> โกสัมพี = 5


115 ) ไอทียะลา โดย +> นาย เอกองค์ หลงราม = 5


116 ) เรื่องเล่าจากรายทาง โดย +> บวร = 5


117 ) การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ โดย +> นาย ดนัย กล่าวแล้ว = 4


118 ) แวบเดียว โดย +> Ms.Q = 4


119 ) ชุมชนคนแมลงมัน โดย +> นส. อรรถพร ณ นคร = 4


120 ) KM ในโรงเรียนอู่ทอง โดย +> ครู บัว ทองกะไลย = 4


121 ) การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดย +> นาย วีระศักดิ์ สุขทอง = 4


122 ) มือใหม่ ใน G2K ^ ^ โดย +> come to learn = 4


123 ) เริ่มต้นด้วยดีมีชัยไปกว่าครึ่ง โดย +> Wannaporn = 4


124 ) sorasak’s blog โดย +> ผู้อำนวยการ สรศักดิ์ ไสยะหุต = 3


125 ) งาน QA โดย +> ฟ้าใส = 3


126 ) เรื่องเล่า..(เมื่อ)เช้านี้ โดย +> Smart Nurse = 3


127 ) การดูแลนักเรียน โดย +> ห้องเรียนสีชมพู = 3


128 ) KM คณะแพทยศาสตร์ มข. โดย +> นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง = 3


129 ) คลีนิกกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย +> Mr.AuN chalermwut srionlah = 2


130 ) kanit’s blog โดย +> รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต ไข่มุกด์ = 2


131 ) กิจการนักศึกษา โดย +> พี่ผืนฟ้า&น้องแผ่นดิน = 2


132 ) เพียงความเคลื่อนไหว โดย +> ห้องเรียนสีชมพู = 2


133 ) โครงงานพื้นฐานอาชีพ โดย +> อรอนงค์ ชัยประเสริฐ = 2


134 ) Individual Study by Torn โดย +> torn = 1


135 ) payao’s blog โดย +> นางสาว เพยาว์ วงศาโรจน์ = 1


136 ) สนทยา แช่มนิล โดย +> นางสาว สนทยา แช่มนิล = 1


137 ) Paisan’s blog โดย +> นาย ไพสาร บุญประกอบ = 1


138 ) เวทีคุณเอื้อในทัศนะคุณลิขิต โดย +> ลิขิต = 1


139 ) ทุนทางปัญญา โดย +> บวร = 1


140 ) similan โดย +> Miss Wichura Winaitham = 1


141 ) ไผ่ในเมืองไทย โดย +> ผศ. สุเพชร จิรขจรกุล = 1


142 ) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย +> นาง คนึงนิตย์ หีบแก้ว = 1


143 ) สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย +> นางสาว วิไล แจ้งบุญ = 1


144 ) ปรัชญาชีวิต โดย +> Wannaporn = 1


145 ) รวมสไลด์ KPRUQA โดย +> qainovt = 0

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking

หมายเลขบันทึก: 64531, เขียน: 30 Nov 2006 @ 23:11 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาขอบคุณน้องบอนมากครับผม
  • ได้ไปกรุงเทพฯไหมครับ
เขียนเมื่อ 
ได้ไป กทม.ครับ แต่ไปใันที่ 3 ธ.ค เลยไม่มีโอกาสพบกับพี่ขจิตเลยครับ แต่คงได้พบในโอกาสหน้าล่ะครับ
เขียนเมื่อ 
เสียดายจัง ผมยังอยู่นครราชสีมาอยู่เลย พรุ่งนี้เช้าไปครับ
  • พึ่งกลับจาก กทม มาเมื่อคืนอ่ะ
  •  ว่าจะเลยไปงานKM เสียดายจัง ไม่ได้เตรียมของไปด้วย