​ตำรวจ : อาชีพรอง โดย วสิษฐ เดชกุญชร

การเมืองกับการแต่งตั้ง ผบ. ตร.

ตำรวจ : อาชีพรอง                      โดย วสิษฐ เดชกุญชร

          วาทะที่ไม่มีใครคาดหมายว่าจะได้ยินจากปากของตำรวจคนใด ไม่ว่า จะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน ที่ยังอยู่ในหรือนอกราช การคือ “ ตลอดชีวิตรับราชการของผม เกือบจะเรียกได้ว่าอาชีพตำรวจนี่ ถือว่าเป็นไซด์ไลน์ อาชีพหลัก ผมคือทำธุรกิจ ซึ่งคนในแวดวงธุรกิจรู้ เรื่องดี โดยเฉพาะเรื่องหุ้น ผมนิยมมาก

          เจ้าของวาทะนี้คือ พล...สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ พล...สมยศเปิดเผยเรื่องนี้ขณะที่กำลังให้สัมภาษณ์สถานี วิทยุโทรทัศน์สปริงนิวส์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ปีนี้ เมื่อผู้ดำเนินรายการของ สถานีซักถาม และพล...สมยศยอมรับว่าเขาเคยขอยืมเงิน 300 ล้านบาท จากนายกำพล วิระเทพสุภรณ์ เจ้าของสถานอาบอบนวดวิคตอเรียซีเคร็ทซึ่ง เป็นผู้ต้องหาในคดีค้าประเวณีและค้ามนุษย์ และกำลังหลบหนีการจับกุม

          การเปิดเผยของ พล...สมยศว่าเขาถือว่าอาชีพตำรวจเป็นไซด์ไลน์ (sideline) หรืออาชีพรองนี้ นอกจากจะเป็นเรื่องขบขัน เป็นที่ครหาและน่า สมเพชสำหรับสาธารณชนแล้ว ยังเป็นที่สงสัยด้วยว่ากรรมวิธีพิจารณา กลั่นกรองบุคลากรของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเพื่อแต่งตั้ง ใครให้ดำรงตำแหน่งนั้นรัดกุม เป็นธรรม และโปร่งใสอย่างใดเพียงใด

          คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมี พล..ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นประธานได้ลงมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง พล...สมยศ เป็นผู้บัญชา การตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

          เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง พล...สมยศให้เป็นผู้บัญ ชาการตำรวจแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประ กาศที่ 88/2557 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะ ส่วนที่ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเดิมกำหนดให้นายก รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ แต่คำสั่งคสช.ฉบับที่ 88/2557 นี้ แก้ไขเป็นให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใน ขณะนั้น (คือ พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ รักษาการในตำแหน่ง) เป็นผู้ เสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่  ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าให้พิจารณาจากข้าราชการ ตำรวจยศพลตำรวจเอกนั้น คำสั่ง คสช.ฉบับนี้แก้ไขใหม่ให้เป็นรองผู้บัญชา การตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในขณะนั้นมี 6  คน และจเรตำรวจแห่งชาติอีก 1 คน

          นอกจากนั้นประกาศของ คสช.ฉบับที่ 88/2557 ยังแก้ไขโครงสร้าง ของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ โดยเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีเป็น รองประธาน และเพิ่มปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าไปเป็นกรรมการ และตัด ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยออก ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เดิมมี 4 คนนั้นให้เหลือ เพียง 2 คน โดยวุฒิสภาเป็นผู้เลือก และให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชา การตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเดิมเสนอ

          ประกาศฉบับนี้ยังแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ด้วย โดยยกเลิกกรรมการซึ่งได้รับเลือกจากนาย ตำรวจระดับผู้กำกับการ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิหรือเทียบเท่า  และ ยกเลิกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาจากการเลือกตั้งโดย ก.ตร.ทั้งหมด ให้เหลือเพียงกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ เลือกจากวุฒิสภา 2 คน

          ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ไม่ปรากฏว่า พล.. .สมยศมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษในราชการตำรวจแต่อย่างใด พล...สม ยศเคยเป็นนายตำรวจติดตามนายมนตรี พงษ์พานิช อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ (..2529) และเติบโตมาในสายตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการครั้งแรกในปี 2549 ก็เป็นผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานกับ กระทรวงมหาดไทย) ก่อนที่จะได้เป็นจเรตำรวจ และเป็นผู้บัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลางอยู่เพียงปีเดียว ก่อนที่จะได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

          ไม่มีใครทราบว่าคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติมีเหตุผลอย่างไรจึงแต่งตั้ง พล...สมยศให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้ง ๆ ที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกคนหนึ่ง (คือ พล...เอก อังสนานนท์) มีอาวุโส ประสบการณ์และผลงานเหนือกว่า พล...สมยศเป็นข่าว ครึกโครมขึ้นมา หลังจากที่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว เมื่อเขา ประกาศสนับสนุนการเปิดบ่อนการพนันเสรี

          เวลาล่วงมา 4 ปีคนไทยจึงได้รู้ว่าคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่ง ชาติอุตส่าห์เปลี่ยนโครงสร้างของคณะกรรมการและเปลี่ยนตัวกรรมการ เพื่อแต่งตั้ง พล...สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ให้ดำรงตำแหน่งที่เขาถือเป็นเพียง อาชีพรอง ในขณะที่อาชีพหลักของเขาคือธุรกิจซื้อขายหุ้นเท่านั้นเอง.

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

ตลกที่ตลกคาเฟ่หมดงานครับ

หมายเลขบันทึก

644714

เขียน

13 Feb 2018 @ 11:33
()

แก้ไข

13 Feb 2018 @ 11:34
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก