บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากเจ้านาย และลูกน้อง


บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากเจ้านาย และลูกน้อง

                    ช่วงหนึ่งของชีวิตคนเราเมื่อมีการเติบโต เรียนรู้ สำเร็จการศึกษาแล้ว เหตุการณ์ต่อไปที่สำคัญในชีวิตก็คือ การทำงาน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของใครหลายคน บางคนอาจได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรัก ตนเองชอบ ได้ทำงานในสายงานที่ตนเองร่ำเรียนมา บางคนอาจผิดหวังกับงานที่ได้ทำจากปัจจัยหลายๆอย่าง เพราะหน้าที่การงานที่แต่ละคนทำ ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ทุกคนที่กำลังทำงาน หรือกำลังมองหางาน ต่างก็ทราบเหตุผลที่ทำงานดีว่า เราทำงานเพื่อหาเงิน  นำเงินมาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว สร้างความสุขความสบายในชีวิต ต่อยอดชีวิต และใช้เงินซื้อความสุขต่างๆ ที่ตนเองฝันว่าจะได้ทำ เช่นการซื้อบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง การใช้เงินไปกับคนที่เรารัก และการดูแลคนที่รักเรา หรือแม้แต่การท่องเที่ยวไปต่างประเทศ ต่างต้องใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อนในการเดินทาง แต่เป้าหมายการทำงานของใครบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการแค่เงินเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำงาน โดยเฉพาะสมัยนี้การทำงานของคนส่วนใหญ่มักจะต้องการทั้งเงิน ตำแหน่ง ชื่อเสียง อำนาจในการสั่งการ ร่วมถึงการเป็นหน้าเป็นตา เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม

                      เมื่อพูดถึงการทำงานแล้วไม่ว่าเราจะทำงานในลักษณะ ธุรกิจส่วนตัว บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ทุกคนล้วนต้องการให้งานที่ทำออกมาดี บรรลุเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่การทำงานให้สำเร็จนั้น ในโลกใบนี้หากได้งานทำแล้ว ขั้นต่อไปก็คงหนีไม่พ้นการทำงานร่วมกันทั้งกับเจ้านาย กับเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน หรือแม้แต่ลูกน้องในสายงาน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันทั้งในบริษัทและองค์กรซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก บริษัทและองค์กรไหนมีเจ้านาย และลูกน้องที่รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือ สร้างสรรค์งาน ถือเป็นความโชคดีของบริษัท และองค์กรนั้น แต่หากการทำงานปราศจากเจ้านาย และลูกน้องที่ดี ก็พูดได้เลยว่า งานนี้ล่มตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม เพราะส่งผลให้บริษัท และองค์กรขาดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

      

  ที่มารูปภาพ : http://www.thailandindustry.com/dbweb/file_attach/images _contents/editor_image_fd614154674a14c6827c7b601e9a9904.JPG

                     หากบริษัท และองค์กรไหนยังมีการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพแบบนี้อยู่ คงต้องรีบแก้ไขเพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัท และองค์กรร่วมทั้งตัวของเจ้านาย และลูกน้องประสบผลสำเร็จในอนาคต ซึ่งเริ่มจากการเป็นเจ้านายที่ดีของลูกน้อง ควรปฏิบัติดังนี้

1. มีความเป็นผู้นำ

                แน่นอนหากว่าคุณได้เป็นเจ้านายแล้ว สิ่งที่ลูกน้องคาดหวังคือ ความเป็นผู้้นำที่ดีของคุณ คุณควรนำทางลูกน้องไปในทางที่ดี และประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

2. ฉลาดแก้ไขปัญหาเป็น

                เมื่อใดที่ลูกน้องมีปัญหา หรือขัดข้องเรื่องงาน คุณควรรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือ สอบถามถึงปัญหาและใช้ความสามารถทั้งหมดที่คุณมีแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกน้องมั่นใจในตัวคุณ ว่าคุณจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาในวันที่เกิดปัญหาในการทำงาน

3. ความซื่อสัตย์

                การเป็นเจ้านายทำให้คุณมีอำนาจสั่งการลูกน้อง แต่คุณไม่ควรใช้อำนาจในส่วนนี้เพื่อเอาเปรียบ และกอบโกยผลประโยชน์จากลูกน้อง ควรเป็นเจ้านายที่ซื่อสัตย์ ทำงานอย่างใสสะอาด และให้ความเท่าเทียมกับลูกน้องในเรื่องที่เขาสมควรจะได้รับ

4. สร้างความสามัคคีในการทำงาน

                สร้างความสามัคคีในการทำงานทั้งจาก เจ้านายกับลูกน้อง และลูกน้องกับลูกน้องเอง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี และไม่สร้างความขัดแย้งให้กับลูกน้องในการทำงานร่วมกัน

5. มีความยุติธรรมต่อลูกน้องทุกคน

                ไม่เลือกปฏิบัติกับลูกน้องเป็นรายบุคคลทั้งในด้านดี และไม่ดี เพราะจะทำให้ลูกน้องหมดกำลังใจในการทำงาน และผิดใจกันในเรื่องของการทำงานร่วมกัน

6. ไว้วางใจลูกน้อง

                 เมื่อใดที่เรามอบหมายงานให้ลูกน้องไปแล้ว เราควรเชื่อใจเขาในการสานต่องาน ไม่ก้าวก่ายการทำงานของลูกน้อง หรือใช้คำพูดที่ไม่มั่นใจในการทำงานของลูกน้อง เช่น จะทำงานนี้ได้จริงหรอ  จะทำงานนี้ได้ดีหรือเปล่า

ที่มารูปภาพ : http://greetcard.kapook.com/we...

                 เมื่อเจ้านายกลายเป็นเจ้านายที่ดีแล้ว ต่อไปควรส่งต่องานให้กับลูกน้องที่ดีด้วย เพื่อให้งานที่ทำออกมามีประสิทธิภาพ และลูกน้องที่ดีของเจ้านาย ควรปฏิบัติดังนี้

1. สุภาพ

                ลูกน้องที่ดีควรทำตัวสุภาพ ถ่อมตัวกับเจ้านาย เคารพกับคำสั่งงานที่ได้รับ และไม่พูดจาดูถูกงาน ไม่ทำตัวก้าวร้าวทั้งกับเจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน

2. มีความรับผิดชอบ

                มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงตามกำหนดที่ต้องส่ง

3. อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ดี

                สามารถทำงานได้กับทุกคน และทำงานเป็็นทีมเวิร์คได้ดี มีส่วนร่วมกับทุกๆงาน ไม่แบ่งแยกการทำงานกับเพื่อนร่วมทีม

4. มีความสามารถ

               มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงาน และสามารถทำงานในส่วนนี้ได้อย่างไม่ติดขัด และแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี

5. มีวินัย

               มีวินัยในการทำงาน ไม่ขาดไม่ลาโดยไม่มีสาเหตุอันควร ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบในที่ทำงานอย่างเคร่งคัด และไม่ทำตัวนอกกฎเกณฑ์ให้เจ้านายลำบากใจ

6. รักษาความลับ

               ไม่นำความลับของบริษัท และองค์กรที่ตนเองทำงานด้วย ออกไปเผยแพร่เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน

              

               เมื่อบริษัท และองค์กรมีเจ้านายกับลูกน้อง ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญในส่วนนี้จะช่วยให้บริษัท และองค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง ก้าวไกล ก้าวผ่านทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เพราะมีเจ้านายและลูกน้องที่ดีมีประสิทธิภาพ

 ที่มารูปภาพ :  https://www.marketingoops.com

          " ?  นกบินตัวเดียวก็ถึงเป้าหมายได้....แต่อาจจะถึงช้ากว่า ออกแรงมากกว่าบินเป็นฝูง

          ?  มดตัวเดียวก็สามารถสร้างรังได้...แต่อาจจะได้รังขนาดเล็กกว่าและเสร็จช้ากว่า การร่วมกันสร้างหลายๆตัว

          ?  คนเดียวก็ทำงานสำเร็จได้...แต่ความสำเร็จที่ได้ย่อมน้อยกว่าความสำเร็จของทีมงานอย่างแน่นอน"

ที่มา:  http://www.impressionconsult.c...

                     

                 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน FN4613ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

643952

เขียน

14 Jan 2018 @ 17:52
()

แก้ไข

14 Jan 2018 @ 17:55
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก