"๕๕ ข้อเตือนใจ" สำหรับ "คนเป็นครู"

จากโพสต์ครั้งหนึ่งของลูกศิษย์ ...

..

ฉันเป็นครู

..

ยอดเยี่ยมจริง เตือนสติคนเป็นครูได้ดีมากค่ะ ประสบการณ์ของคนเป็น 'ครู' ที่มีมาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี  
นำมาบอกเล่าซ้ำอีกครั้ง ตราบใดที่ฉันยังเป็นครู  สิ่งที่ครูพึงมี ดังนี้

๑.  ครู ต้องมี 'อุดมการณ์' ไม่ใช่ 'อุดมเกิน'

๒. ครู ต้องรู้ 'บทบาท' ไม่ใช่ 'ความอยาก' ของตน

๓. ครู ต้อง 'หนักแน่น' ไม่ใช่ 'ไม้หลักปักขี้เลน'

๔. ครู ต้องมี 'จิตวิญญาณ' ไม่ใช่ 'จิตที่ต้องการ'

๕. ครู ต้องใช้ 'เหตุและผล' ไม่ใช่ 'ใช้อารมณ์' เป็นหลัก

๖. ครู ต้องหมั่น 'สำรวจตนเอง' อย่ามัวแต่ 'อยากรู้เรื่องคนอื่น'

๗. ครู ต้องเชื่อเรื่อง 'คนพัฒนาได้' อย่า 'ด่วนสรุป'

๘. ครู ต้องรู้ 'ชีวิตเรายังไม่ใช่ของเรา' อย่าทำตัวเป็น 'เจ้าชีวิต' ของใคร

๙. ครู ควร 'สอนให้คิด' ไม่ใช่ 'สอนให้ทำตาม'

๑๐. ครู ต้อง 'รับรู้จุดอ่อนของตน' ไม่ใช่ 'ตอกย้ำจุดอ่อนคนอื่น' 

๑๑. ครู คือผู้ 'จุดประกาย' มิใช่ 'ครอบงำ' ความคิด

๑๒. ครู คือ 'องค์ประกอบ' ไม่ใช่ 'ศูนย์กลาง' ของสรรพสิ่ง

๑๓. ครู คือผู้ค้นหา 'จุดดี' ไม่ 'ดูถูก' ผู้เรียน 

๑๔. ครู ต้อง 'เคารพความเป็นคน' ไม่ใช่ 'ตัดสินความเป็นคน'  

๑๕. ครู ต้องเข้าใจ 'จุดยืน' ว่าไม่ใช่ 'ไม่เปลี่ยนแปลง'

๑๖. ครู ควร 'อยากช่วย' มากกว่า 'อยากชนะ'

๑๗. ครู ต้องใช้ปากเพื่อ 'สร้าง' ไม่ใช่ 'ทำลาย'

๑๘. ครู ต้อง 'ยอมรับความจริง' และ 'พูดความจริง'

๑๙. ครู ต้อง 'รับว่าตนผิดเป็น' ไม่ใช่ 'โทษผู้อื่น'

๒๐. ครูต้อง 'ปรับแก้ที่ตนด้วย' มิใช่ 'โยนให้คนอื่นแก้ไขฝ่ายเดียว'

๒๑. ครู ต้อง 'ใส่ใจ' ไม่ใช่ 'เพิกเฉย/ละเลย/มองไม่เห็น'

๒๒. ครู เป็น 'ผู้ประคับประคอง' ไม่ใช่ 'ปกป้องจนเด็กหลงทิศ'

๒๓. ครู ต้อง 'มีหลายบทบาท' ไม่ใช่ 'สับสนในบทบาท'

๒๔. ครู ต้องสอนให้เด็ก 'รู้จักตนเอง' ไม่ใช่ 'ให้ท้ายเด็ก'

๒๕. ครู ต้องเป็นผู้ 'ไกล่เกลี่ย' ไม่ใช่ 'ชวนทะเลาะ'

๒๖. ครู ต้อง 'ฝึกปรับปรุงตนเองเสมอ' ไม่ใช่ 'ควบคุมสถานการณ์ตามใจตน'

๒๗. ครู ต้อง 'พูดจริง พูดตรงประเด็น' อย่า 'เป็นฤๅษีแปลงสาร'

๒๘. ครู ต้องเรียนรู้ 'พัฒนาตน' ไม่ใช่ 'mono type'

๒๙. ครู ต้องเรียนรู้ 'ธรรมชาติผู้เรียน' ไม่ใช่ ให้ผู้เรียน 'เรียนรู้ธรรมชาติของครูฝ่ายเดียว'

๓๐. ครู ต้อง 'จริงใจ' ไม่ใช่ 'เสแสร้ง สร้างภาพ'

๓๑. ครู ต้อง 'ใช้ใจทำงาน' ไม่ใช่ 'ทำงานตามใจ' 

๓๒. ครู ต้อง 'ใจกว้าง' ไม่ใช่ 'ลุแก่อำนาจ'

๓๓. ครู ต้องเป็น 'ผู้สร้างการเรียนรู้' ไม่ใช่ 'พระมาโปรด'

๓๔. ครู ต้อง 'ปรับที่ตัวเอง'  ไม่ใช่ 'จัดการปรับผู้อื่น'

๓๕. ครู เป็น 'ผู้ให้เพื่อสร้าง' ไม่ใช่ 'ให้จนทำลาย'

๓๖. ครู ต้อง 'ชี้นกเป็นนก' ไม่ใช่ 'ชี้นกเป็นไม้' 

๓๗. ครู ต้อง 'เห็นแก่ผู้เรียน' อย่า 'เห็นแก่ตัว'

๓๘. ครู เจออุปสรรคต้อง 'สู้'  ไม่ใช่ 'ถอย/หนี'

๓๙.  ครู ต้องรู้ว่าการเป็นครู 'เหนื่อย' ไม่ใช่ 'สบาย'

๔๐. ครู ต้อง 'มีความสุข' ไม่ใช่ 'ทุกข์' ในการเป็นครู

๔๑. ครู เป็น 'ผู้ให้' ไม่ใช่ 'ผู้รับ'

๔๒. ครู ต้อง 'ยินดีกับผลตามอุดมการณ์' ไม่ใช่ 'ยินดีกับอามิสสินจ้าง'

๔๓. ครู 'ต้องมีมารยาท' ไม่ใช่ 'ควรมีมารยาท'

๔๔. ครู ต้อง 'มองเห็นคุณค่าของครู' มากกว่า 'ยึดหน้าตาของตน'

๔๕. ครู ต้อง 'เติมน้ำได้เสมอ' ไม่ใช่ 'น้ำเต็มแก้ว'

๔๖. ครู มี 'มุมส่วนตัว'  แต่อย่าเอามา 'ปะปน' กับงาน

๔๗. ครูเชิงวิชาการ ไม่ใช่ใคร ๆ ก็เป็นได้

๔๘. ครู เป็น 'ผู้เรียนรู้' เสมอ เพราะ 'ทุกคนเป็นครู' ในวิชาชีวิตได้

๔๙. ครู  เลือกจะเรียนรู้ก็ 'สร้าง' เลือกจะต่อต้าน 'ก็ทำลาย'

๕๐. ครู ต้องเรียนรู้ 'โต้แย้ง' แต่ไม่ใช่ 'ขัดแย้ง'

๕๑. ครู ต้องใช้ 'ใจ' ในการรับข้อมูล ไม่ใช่ใช้แค่ 'หู' แล้วเชื่อทุกสิ่ง

๕๒. ครู ต้อง 'กตัญญู' ด้วย 'ความจริงใจ'  ไม่ใช่ 'ให้คืน' เพราะเคยได้รับ

๕๓. ครู  'ไม่ต้องเก่ง' ในทุกสิ่ง แต่ 'ควรเรียนรู้' ในทุกสิ่ง

๕๔. ครู ต้อง 'รู้จัก' งานของคนอื่น ไม่ใช่ 'รู้แต่งานตัวเอง'

๕๕. ครู เป็นผู้ 'เข้าใจ' ไม่ใช่ 'รู้สึกเป็นภาระ' กับความคาดหวัง

..

..

........................................................................................................

..

จงเป็นครูด้วย "จิตวิญญาณ" ไม่ใช่ เป็นครูแค่ "อาชีพ"

..

บุญรักษา ทุกท่าน ;)...

..

..........................................................................................................

..

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนไร้ฝา..การศึกษาไร้กรอบความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ดูเหมือนจะยาก  แต่พอมีตัวอย่างครูของครูแถวนี้  เป็นต้นแบบครูด้วยจิตวิญญานอย่างน้อย ๑ คนละนะคะ

^_,^  สู้ต่อไป ทาเคชิ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคร้าบ คุณหมอ ธิ ;)...

เขียนเมื่อ 

คุณมะเดื่อคงเป็นครูแบบข้อนี้แหละ

๕๓. ครู  'ไม่ต้องเก่ง' ในทุกสิ่ง แต่ 'ควรเรียนรู้' ในทุกสิ่ง

เขียนเมื่อ 

สุดยอดแล้วครับ คุณมะเดื่อ ;)...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีวันครูค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่ pooklook88 ;)...