เผชิญหน้าแต่ไม่รุกราน


การเผชิญหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็น และในเวลาเดียวกันควรมีวิธีการจัดการกับการเผชิญหน้าในแบบที่ไม่รุกรานด้วย

เผชิญหน้าแต่ไม่รุกราน

Confronting Without Offending

พันเอก มารวย  ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

14 มกราคม 2561

บทความเรื่อง เผชิญหน้าแต่ไม่รุกราน (Confronting Without Offending) ประพันธ์โดย Deborah Smith Peguesจัดพิมพ์โดย Harvest House Publishers, 2009

ผู้ที่สนใจเอกสารนี้ในรูปแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ https://www.slideshare.net/maruay/confronting-without-offending

เกริ่นนำ

 • ในที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกัน ย่อมมีความไม่เห็นด้วย และเข้าใจผิด
 • Pegues นำหลักการในพระคัมภีร์ไบเบิล ประสบการณ์ส่วนตัว และงานวิจัย ในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพื่อสร้างความสัมพันธ์มากกว่าที่จะแตกหักกัน
 • การเจรจาแบบเห็นหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยาก แต่ Pegues
 • เทคนิคที่มีประสิทธิภาพและด้วยความเห็นอกเห็นใจ ในการจัดการความขัดแย้ง
 • กลยุทธ์การปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 • ลักษณะบุคลิกภาพ ว่ามีอิทธิพลต่อการเจรจาอย่างไร
 • ข้อเสนอแนะ สำหรับการลดการป้องกันตัวเอง
 • แนวคิดในการพัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือ

เราจะได้ค้นพบ

"การเผชิญหน้า" (confrontation)

 • หมายถึงการพบปะแบบเห็นหน้ากันและกัน (con = ร่วมกับ และ fron = ซึ่งหน้า)
 • แน่นอนว่า เป็นความกลัวที่เราต้องเผชิญ เมื่อต้องให้คนอื่นรู้ในบางสิ่งบางอย่าง ที่ไม่เป็นที่พอใจของพวกเขาหรือของตัวคุณเอง

ส่วนที่ 1 การเผชิญหน้า: สะพานสู่ความสามัคคี

 • ผู้ประพันธ์กล่าวว่า "การรุกราน มีศักยภาพที่จะก่อเกิดการร้าวฉานในความสัมพันธ์อย่างถาวร"
 • นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการเผชิญหน้า ซึ่งเธอกำหนดว่า "เป็นการกระทำร่วมกันแบบเห็นหน้า เพื่อแก้ปัญหา"
 • เธอแสดงให้เห็นว่า "การเผชิญหน้าแบบเห็นหน้า เป็นการสร้างสะพานเชื่อม ให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคี"

ส่วนที่ 2 การเผชิญหน้าในพระคัมภีร์ และการจัดการความขัดแย้ง

 • เธอกล่าวว่า แต่ละวิธีมีความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และใช้ประโยชน์จากพระคัมภีร์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • แบบเผด็จการ (The Dictator): "ทำตามแบบของฉัน"
 • แบบตามใจ (The Accommodator): "ทำตามแบบของคุณ"
 • แบบยอมแพ้ (The Abdicator): "ฉันขอถอนตัว"
 • แบบทำงานร่วมกัน (The Collaborator): "เรามาช่วยกันหาหนทาง"

สี่วิธีในการเผชิญหน้า

 • แบบเผด็จการ จัดการความขัดแย้งด้วยกำปั้นเหล็กและกฎหมาย
 • แบบตามใจ จัดการกับความขัดแย้ง โดยการปรับตัว หรือตอบสนองความต้องการของผู้อื่น
 • แบบยอมแพ้ หนีจากการเผชิญหน้า ถอนตัวออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • แบบทำงานร่วมกัน เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเผชิญหน้า

ส่วนที่ 3 กลยุทธ์สำหรับการเผชิญหน้าที่มีประสิทธิภาพ 6 ขั้นตอน

 • ขั้นตอนที่ 1: เตรียมตัวเผชิญหน้า
 • ขั้นตอนที่ 2: เป็นเจ้าของปัญหา
 • ขั้นตอนที่ 3: คำพูดที่เหมาะสม
 • ขั้นตอนที่ 4: การฟัง
 • ขั้นตอนที่ 5: การเจรจาต่อรองพฤติกรรมในอนาคต
 • ขั้นตอนที่ 6: การให้อภัยแก่ผู้กระทำความผิด

ขั้นตอนในการเข้าถึงสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวสำหรับการเผชิญหน้าที่ยากลำบาก ขั้นตอนเหล่านี้ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม และทำให้แน่ใจว่า คุณกำหนดเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม
 • กลยุทธ์ต่อไปในการบรรลุการประนีประนอมคือ การเป็นเจ้าของปัญหา เพราะการโยนปัญหาให้คนอื่นคือการกระทำที่ขี้ขลาด
 • ขั้นตอนต่อไปสำหรับการประนีประนอมคือ การพูดคำที่เหมาะสม รวมถึงการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ยอมรับข้อผิดพลาด และก้าวไปข้างหน้า
 • ขั้นตอนสุดท้ายสองขั้นตอนในทางปฏิบัติคือ การฟังและการเจรจาต่อรองในอนาคต การฟังเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจอีกฝ่ายได้ดีขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือ การจัดเตรียมพฤติกรรมในอนาคต เพื่อความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้า ซึ่งรวมถึงการให้อภัย

ส่วนที่ 4 การเผชิญหน้ากับบุคลิกภาพ

 • บุคลิกภาพ P.A.C.E. (คล้ายกับการทดสอบบุคลิกภาพของ DISC) ช่วยให้เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ของพฤติกรรมตามธรรมชาติในการเผชิญหน้า
 • ผู้โดยสาร (Passenger เทียบเท่ากับ "S" ใน DISC)
 • ผู้สนใจ (Attendant เทียบเท่ากับ "I" ใน DISC)
 • กัปตัน (Captain เทียบเท่ากับ "D" ใน DISC)
 • วิศวกร (Engineer เทียบเท่ากับ "C" ใน DISC)

บุคลิกภาพเป็นส่วนหนึ่งของการตกลงยินยอม

 • ประเภทบุคลิกภาพเหล่านี้ได้รับการสำรวจในเชิงลึก และมีการประเมิน เพื่อช่วยในการระบุประเภทบุคลิกภาพของผู้อ่านด้วย
 • ส่วนสุดท้าย ประกอบด้วยแนวทางในการเข้าถึงสถานการณ์จำเพาะบางอย่าง และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

การตอบสนอง

 • แม้ว่า วิธีการยินยอม (accommodation approach) จะไม่เป็นแง่บวกเท่าใดนัก แต่ Pegues กล่าวว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุด
 • เธอกล่าวว่า การยินยอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อ "คุณได้ตัดสินใจเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงทำกับเด็กอิสราเอล เพื่อให้คนอื่นได้สัมผัสกับกฎแห่งการหว่านและเก็บเกี่ยว และเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้บทเรียน"

สรุป

 • การเผชิญหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็น และในเวลาเดียวกันควรมีวิธีการจัดการกับการเผชิญหน้าในแบบที่ไม่รุกรานด้วย
 • สิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือ ความจำเป็นของความขัดแย้ง
 • เพราะความขัดแย้งไม่ได้เป็นแง่ลบเสมอไป สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้

***************************************

- เอกสารเพิ่มเติมเรื่อง DISC Personality Types

DISC is a behavior assessment tool based on the DISC theory of psychologist William Moulton Marston, which centers on four different behavioral traits: dominance, inducement, submission, and compliance. This theory was then developed into a behavioral assessment tool by industrial psychologist Walter Vernon Clarke.

ลักษณะบุคลิกภาพหลัก

 • 1. ครอบงำ (Dominance)
 • 2. อิทธิพล (Influence)
 • 3. มั่นคง (Steadiness)
 • 4. สุจริต (Conscientiousness)

รูปแบบของบุคคลประเภท D

 • ขับเคลื่อน (Driven)
 • โดยตรง (Direct)
 • เด็ดขาด (Decisive)
 • เข้มแข็ง (Strong-willed)
 • มั่นใจ (Self-confident)
 • กล้าหาญ (Daring)
 • แน่นอน (Determined)
 • รวดเร็ว (Fast-paced)

D และลำดับความสำคัญของพวกเขา

 • สร้างแรงบันดาลใจจาก: การชนะ การแข่งขัน และความสำเร็จ
 • ค่านิยม: สมรรถนะ ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เสรีภาพส่วนบุคคล
 • คำคม: ประโยชน์อะไร ถ้าการชนะไม่ใช่เป้าหมาย?

การสื่อสารกับ D

 • กล่าวตรงประเด็น
 • พูดคุยสั้น ๆ
 • เน้นการสนทนาให้แคบลง
 • หลีกเลี่ยงเรื่องทั่ว ๆ ไป
 • ละเว้นจากการพูดซ้ำ
 • มุ่งเน้นที่การแก้ปัญหามากกว่าปัญหา

รูปแบบของบุคคลประเภท I

 • มีเสน่ห์ (Charming)
 • ทำงานร่วมกัน (Collaborative)
 • มีพลัง (Energizing)
 • ไว้วางใจ (Trusting)
 • กระตือรือร้น (Enthusiastic)
 • แรงกระตุ้น (Impulsive)
 • มองโลกในแง่ดี (Optimistic)
 • แรงชักชวน (Persuasive)

I และลำดับความสำคัญของพวกเขา

 • สร้างแรงบันดาลใจจาก: การรับรู้ทางสังคม กิจกรรมกลุ่ม และความสัมพันธ์
 • ค่านิยม: การสอนและการให้คำปรึกษา เสรีภาพในการแสดงออก และความเป็นตัวตน
 • คำคม: คนที่มีความสุข จะทำให้คนอื่น ๆ มีความสุขตามไปด้วย

การสื่อสารกับ I

 • แบ่งปันประสบการณ์ของคุณ
 • ให้เวลาพวกเขาในการถามคำถาม และเวลาพูดคุยกันเอง
 • มุ่งเน้นเชิงบวก
 • หลีกเลี่ยงรายละเอียดเกินไป
 • อย่าขัดจังหวะพวกเขา

รูปแบบของบุคคลประเภท S

 • รักสงบ (Calm)
 • อดทน (Patient)
 • ทายได้ (Predictable)
 • รอบคอบ (Deliberate)
 • เสถียรภาพ (Stable)
 • อบอุ่น (Warm)
 • อยู่เฉยๆ (Passive)
 • ซื่อสัตย์ (Loyal)

S และลำดับความสำคัญของพวกเขา

 • สร้างแรงบันดาลใจจาก: ความร่วมมือ โอกาสในการช่วยเหลือ และการขอบคุณอย่างจริงใจ
 • ค่านิยม: ความภักดี การช่วยเหลือผู้อื่น และความมั่นคงปลอดภัย
 • คำคม: เครื่องหมายคนที่มีปัญญาคือ เห็นในสิ่งที่ผู้อื่นไม่เห็น

การสื่อสารกับ S

 • เป็นส่วนตัวและอ่อนโยน
 • แสดงความสนใจพวกเขา และสิ่งที่คุณคาดหวังจากพวกเขา
 • ใช้เวลาในการชี้แจง
 • สุภาพ
 • หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า หรือก้าวร้าวเกินไป

รูปแบบของบุคคลประเภท C

 • ระมัดระวัง (Cautious)
 • เป็นระบบ (Systematic)
 • ส่วนตัว (Private)
 • วัตถุประสงค์ (Objective)
 • วิเคราะห์ (Analytical)
 • มีชั้นเชิง (Diplomatic)
 • ถูกต้อง (Accurate)
 • มีพื้นที่สงวน (Reserved)

C และลำดับความสำคัญของพวกเขา

 • สร้างแรงบันดาลใจจาก: โอกาสที่จะได้รับความรู้ ได้แสดงความเชี่ยวชาญ และการทำงานที่มีคุณภาพ
 • ค่านิยม: คุณภาพ และความถูกต้อง
 • คำคม: การทำสิ่งที่ถูกต้อง ใช้เวลาน้อยกว่าอธิบายว่าทำไมคุณถึงทำผิด

การสื่อสารกับ C

 • เน้นข้อเท็จจริงและรายละเอียด
 • ลดการพูดจาที่ปลุกเร้า หรือภาษาอารมณ์
 • อดทน ยืนหยัด และหลักการทูต

ข้อเตือนใจ

 • ทุกรูปแบบของบุคคล DiSC มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
 • ทุกคนมีส่วนผสมของทั้ง 4 รูปแบบ
 • คนเราสามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะได้

*****************************

หมายเลขบันทึก: 643950เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2018 10:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มกราคม 2018 10:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

คารวะ ครู Quality ท่าน อาจารย์ หมอ มารวย ที่ นับถือ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี