"ทุกสิ่ง คือ ความจริงของชีวิต" ... (วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน)

ภาพถ่ายสักใบมีความหมายในตัวเอง
อยู่กับมุมมองความคิดของแต่ละคน
ที่จะทำให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างได้

แค่ ... หาให้เจอภาพที่ ๑ ... "ตระหง่านท่ามกลางมวลเมฆ"

ภาพที่ ๒ ... "การยึดติดบนฐานราก การยึดติดความอยากบนฐานคิด"

ภาพที่ ๓ ... "มองไปข้างหน้า สายตาของพุทธองค์"

ภาพที่ ๔ ... "ติดกับดักกรอบความคิดอยู่เสมอ"

ภาพที่ ๕ ... "ความสำเร็จ คือ การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมา มีทั้งน้ำตาและรอยยิ้ม"

ภาพที่ ๖ ... "มนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นของตน ใครเลยจะหนีกรรมนั้นพ้น"

ภาพที่ ๗ ... "ความเพียรพยายาม คือ ความงดงามของมนุษย์"

ภาพที่ ๘ ... "เริ่มเรียนรู้ธรรม"

ภาพที่ ๙ ... "วิถีแห่งสัตบุรุษ"

ภาพที่ ๑๐ ... "ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้จักการรอคอย"

ภาพที่ ๑๑ ... "ก่อร่าง สร้างธรรม"

ภาพที่ ๑๒ ... "พึงรักษาใจให้สงบ"

ภาพที่ ๑๓ ... "เมตตา เริ่มจากใจที่บริสุทธิ์"

ภาพที่ ๑๔ ... "มองโลกตามความเป็นจริง"

ภาพที่ ๑๕ ... "สังขารไม่เที่ยง"

ภาพที่ ๑๖ ... "บุญทำ กรรมแต่ง"

ภาพที่ ๑๗ ... "ทุกข์ สุข เป็นของคู่กัน"

ภาพที่ ๑๘ ... "ค้นหาความจริงของชีวิต"

ภาพที่ ๑๙ ... "กว่าจะพ้นทุกข์ ใช้เวลาอีกยาวนานเท่าใด"

ภาพที่ ๒๐ ... "หนทางอาจจะยาวไกล แต่มิใช่จักไปไม่ถึง"

ภาพที่ ๒๑ ... "ความดีสวยงามเสมอ"

ภาพที่ ๒๒ ... "ความสงบสยบความเคลื่อนไหวและจิตใจที่ฟุ้งซ่าน"

ภาพที่ ๒๓ ... "สภาวะธรรม นำมาซึ่งศีล สมาธิ และปัญญา"

.................................................................................................................................................................ทุก ๆ สิ่ง คือ ความจริงของชีวิต
ทุกความคิด คือ ความจริงที่มองเห็น
ทุกย่างก้าว คือ ความจริงที่มันเป็น
ไม่ว่าสุข หรือ ยากเข็ญ คือเป็นไป

บุญรักษา ทุกท่าน ;)....................................................................................................................................................................

ข้อมูลภาพถ่าย

ชื่อชุดภาพ : "ธรรมะ คือ ธรรมชาติ"
สถานที่ : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน
วัน-เวลา : วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ลิขสิทธิ์และผู้บันทึกภาพ : wasawatdeemarn (c) gmail.com
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รอยเท้า ภาพถ่าย และ ความทรงจำความเห็น (10)

-สาธุ....

เขียนเมื่อ 

วัดเก่าแก่ที่สุด .... ทุกอย่าง สอนผ่านปฏิมากรรม นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอตั้งจิตสาธุการให้เนิ่นนานที่สุดครับ

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณเพชรฯ เพชรน้ำหนึ่ง ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ พี่เปิ้น Dr. Ple ;)...

เขียนเมื่อ 

สาธุ สาธุ สาธุ ครับ คุณ nobita ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อาจารย์ต้น ;)...

เขียนเมื่อ 

สาธุ !  จ้ะ

ภาพสวยดี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณมะเดื่อ ;)...